Adw. Krzysztof Szymański ponownie wybrany na dziekana ORA w Zielonej Górze

11.04.2016

Izba lubuska zainaugurowała zgromadzenia wyborcze izb adwokackich. 9 kwietnia adwokaci izby zielonogórskiej wybrali na kolejne cztery lata nowe władze. Dziekanem izby ponownie został wybrany adw. Krzysztof Szymański.

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego został wybrany adw. Maciej Mania, a adw. Maciej Klikowicz został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej. Po raz pierwszy po zmianie przepisów ustawy Prawo o adwokaturze wybrano w wyborach bezpośrednich rzecznika dyscyplinarnego. Został nim adw. Błażej Kowalczyk.  

Zgromadzenie izby przyjęło uchwałę, w której skrytykowało rząd za paraliżowanie pracy Trybunału Konstytucyjnego, podważanie niezawisłości sędziów i naruszanie standardów demokratycznego państwa prawa. – Brak praktycznej możliwości reagowania przez Trybunał na ustawy naruszające zasady konstytucyjne, w tym prawa i wolności obywatelskie, marginalizuje Trybunał Konstytucyjny  pozbawia obywateli RP ochrony zagwarantowanej Konstytucją RP – czytamy w uchwale, która została przyjęta niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się. (czytaj uchwałę

Zgromadzenie wybrało delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, który odbędzie się w dniach 24-26 listopada 2016 r. w Krakowie. Zostali nimi adw. Aneta Sołtysiak - Radzik, adw. Ewa Gryczyńska-Łagoda, adw. Tadeusz Dobiecki, adw. Lech Kochaniak, adw. Andrzej Kosik i adw. Jerzy Wierchowicz.

Tego dnia dziekan Szymański wręczył nagrodę w konkursie dziennikarskim organizowanym przez ORA w Zielonej Górze. Wyróżnienie odebrała red. Maja Sałwacka za reportaż „Żyć na konto Nowickiego”.

Adw. Krzysztof Szymański będzie pełnił funkcję dziekana już szósty raz. W samorządzie adwokackim działa od ponad trzydziestu lat. Jest absolwentem Wydziału Prawa na UAM w Poznaniu. W latach 1972-74 odbywał aplikację sądową w Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu, zakończoną egzaminem sędziowskim. W latach 1975 -1978 był aplikantem adwokackim w izbie adwokackiej w Zielonej Górze. Od 1978 roku do chwili obecnej wykonuje zawód adwokata w Zielonej Górze. Początkowo w zespole adwokackim, a od 1992 roku w kancelarii indywidualnej, w roku 2011 rozpoczął natomiast praktykę w spółce partnerskiej.

Od 1983 roku nieprzerwanie jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej. W roku 1989 został wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej i pełnił tą funkcję przez dwie kadencje. Wybierany dziekanem Rady również w latach 1998, 2001 i w 2013. Odznaczony odznaką „Adwokatura Zasłużonym”.

W latach 2006-2010 był radnym sejmiku Województwa Lubuskiego i jego przewodniczącym oraz członkiem regionalnych władz Platformy Obywatelskiej.

czytaj pełną listę członków władz izby 

Tagi: ORA, wybory

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email