Adw. Jerzy Pinior dziekanem izby katowickiej

10.09.2013

7 września br. podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach dziekanem rady został wybrany adw. Jerzy Pinior, od wielu lat związany z samorządem adwokackim.

Adw. Jerzy Pinior został wpisany na listę adwokatów izby katowickiej w 1973 r. Pełnił funkcje sekretarza oraz wicedziekana ORA kilku kadencji. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli z młodszymi kolegami i koleżankami – adwokatami i aplikantami adwokackimi. Jest wykładowcą z zakresu prawa gospodarczego w systemie szkolenia aplikantów, a także członkiem komisji egzaminacyjnych dla kandydatów na aplikację adwokacką oraz egzaminu adwokackiego. W 2007 r. został kierownikiem szkolenia aplikantów adwokackich. Za swoje poświęcenie dla pracy samorządowej oraz naukowej odebrał odznakę Zasłużony dla Adwokatury.

Adw. Roman Kusz, dziekan ORA w Katowicach od 2007 r., ze względu na pełnienie tej funkcji przez dwie kadencje –  zgodnie z ustawą Prawo o adwokaturze – nie mógł po raz kolejny kandydować na to stanowisko. Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, serdecznie dziękuje Panu Dziekanowi za czas i pracę poświęconą rozwojowi rady katowickiej i ma nadzieję na dalszą owocną współpracę.

7 września wybrano również prezesa Sądu Dyscyplinarnego, którym został adw. Tadeusz Hassa oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Funkcję tę będzie pełnił adw. Krystian Szymanek.

Podczas Zgromadzenia Izby Adwokackiej w Katowicach, sędzia Wojciech Hajduk, Wiceminister Sprawiedliwości, wręczył adw. Kalinie Kluzie-Cygan i adw. Andrzejowi Dyrszce nagrodę przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości za działalność pro bono. Dziekan Roman Kusz uhonorował adw. Stefana Kamana statuetką św. Iwo za długoletnią pracę w zawodzie adwokata.

Dr Jacek Kozakiewicz, prezes Śląskiej Izby Lekarskiej, wręczył dziekanowi Romanowi Kuszowi złotą odznakę „Pro Medico”. W swoimi wystąpieniu dr Kozakiewicz podkreślał znaczenie współpracy ze śląską palestrą.

Rada katowicka ukonstytuuje się w tym tygodniu. Nazwiska członków izby oraz poszczególnych organów samorządowych zostaną przedstawione na stronie internetowej ORA w Katowicach.

czytaj list Ministra Sprawiedliwości do ustępującego Dziekana ORA w Katowicach

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email