Adw. Jerzy Lachowicz dziekanem izby w Wałbrzychu

13.06.2016

Adw. Jerzy Lachowicz został wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu podczas Zgromadzenia tej izby 11 czerwca. 

Zgromadzenie, na które przybyło 180 delegatów, otworzył ustępujący dziekan adw. Wojciech Biegański, a poprowadził adw. Tadeusz Roczniak. Naczelną Radę Adwokacką reprezentował opiekun izby adw. Jerzy Zięba – członek Prezydium NRA.

W wyniku wyborów na stanowiska, do organów oraz delegatów na KZA wybrani zostali:

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu: adw. Jerzy Lachowicz

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu: adw. Marek Olejnik

Prezes Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu: adw. Wojciech Studziński

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu: adw. Janusz Grodziński

Poniżej wyniki wyborów według ilości oddanych głosów.

Członkowie Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu:

Wojciech Biegański
Natalia Roczniak-Łuszczewska
Witold Studziński
Małgorzata Magiera
Eligiusz Lewandowski
Artur Bugaj
Anna Jechalska
Andrzej Pawlikowski
Joanna Malinowska
Bartosz Łuć


Zastępcy Członków Okręgowej Rady Adwokackiej w Wałbrzychu:

Andrzej Łebek
Robert Banasiak
Janusz Łysiak

Członkowie Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu:

Sylwia Chmielińska
Agata Diaków-Karwowska
Natalia Łebek
Tomasz Romańczyk
Magdalena Karpowicz-Hołubecka
Bartosz Pypno
Adam Gabrielski
Robert Banasiak
Adam Janisławski
Maciej Żyłak
Irmina Janisławska
Kazimierz Banasiak
Krzysztof Sójka
Jacek Jankowski

Zastępcy Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Wałbrzychu:

Edyta Wojterek-Kuszyńska
Rafał Sieńczak

Członkowie Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu:

Wiesław Bielawski
Sebastian Czajkowski
Emilia Romańczyk


Zastępcy Członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej w Wałbrzychu:

Daniel Jarząbek
Aleksandra Kowalska

Delegaci na Krajowy Zjazd Adwokatury:

Wojciech Biegański
Tadeusz Roczniak
Marek Olejnik
Tomasz Bokszczanin
Wiesław Bielawski
Witold Studziński


Tagi: ORA, dziekan, wybory, zgromadzenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email