Adw. Dariusz Strzelecki stanął na czele pomorskiej adowkatury

01.07.2013

- Najważniejszą wartością jest uczciwość wobec siebie i klienta. Adwokat powinien być również solidny, sumienny, punktualny i szczery – to credo zawodowe nowego dziekana izby pomorskiej, którym w ostatnią sobotę został adw. Dariusz Strzelecki.

Dotychczasowy wicedziekan ORA w Gdańsku zwyciężył zdecydowaną liczbą głosów. Za cel stawia sobie integrację adwokatów nie tylko z dużych miast, ale również z mniejszych ośrodków. Chce aby zasady etyczne były jasne i czytelne, a jakiekolwiek odstępstwa surowo karane. Jest umiarkowanym zwolennikiem reklam adwokackich. – Swoje usługi należy reklamować, jednak z uwagi na powagę naszego zawodu, powinna ona być w jakiś granicach. Nie wyobrażam sobie, aby adwokat reklamował się na bilbordach albo wykupywał całe strony w gazetach. Powinny być ustalone jednolite i jasne zasady reklamy – powiedział w niedawnym wywiadzie dla Gdańskiego Kwartalnika Adwokackiego. (czytaj cały wywiad)

W tym roku adw. Dariusz Strzelecki obchodzi 25-lecie pracy adwokackiej. Swoją karierę prawniczą zaczynał jednak jako sędzia sądu rejonowego w Gdańsku. Jako młody sędzia miał niełatwe zadanie orzekania w sprawach politycznych podczas stanu wojennego. Szybko przekonał się, że woli być po drugiej stronie stołu sędziowskiego. Od wielu lat pełni rozmaite funkcje w izbie pomorskiej. W latach 1988-1995 był sędzią Sądu Dyscyplinarnego, w latach 1999-2002 zastępcą rzecznika dyscyplinarnego ORA w Gdańsku, a w latach 2004-2007 sprawował funkcję sekretarza. Z kolei w latach 2007-2010 – był wicedziekanem i rzecznikiem dyscyplinarnym. Rolę wicedziekana pełnił też przez ostatnie trzy lata.

Dwukrotnie otrzymał  medal za działalność na rzecz Solidarności. W 2005 był to medal XXV Rocznicy Podpisania Porozumień Sierpniowych i Powstania NSZZ Solidarność, a w 2010 Medal pamiątkowy Ministra Sprawiedliwości.

Zgromadzenie pomorskiej izby adwokackiej wybrało również nowego prezesa Sądu Dyscyplinarnego. Został nim adw. dr Michał Went. Na funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej wybrano adw. Barbarę Zwarę.

Ponadto w skład Okręgowej Rady Adwokackiej weszli:

1. Adw. Marcin Derlacz

2. Adw. Agnieszka Derezińska-Jankowska

3. Adw. Jerzy Glanc

4. Adw. Bartosz Golejewski

5. Adw. Sylwia Grzybowska

6. Adw. Agnieszka Kanawka

7. Adw. Marek Karczmarzyk

8. Adw. Wioletta Kazimierczyk

9. Adw. Jerzy Luranc

10. Adw. Janusz Masiak

11. Adw. Kacper Najder

12. Adw. Dariusz Olszak

13. Adw. Jacek Potulski

14. Adw. Jakub Tekieli

Zastępcami członków Okręgowej Rady Adwokackiej zostali:

1. Adw. Krzysztof Woliński

2. Adw. Dariusz Maciejewski

3. Adw. Patrycja Wróbel

4. Adw. Marcin Kuleszyński

W skład Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej weszli:

1. Adw. Wojciech Babicki

2. Adw. Łukasz Bagiński

3. Adw. Mieczysław Balicki

4. Adw. Karol Chabowski

5. Adw. Ewa Czerejska-Lejman

6. Adw. Małgorzata Dubyna-Kokoszczyńska

7. Adw. Alicja Felska-Pela

8. Adw. Agata Grodzicka

9. Adw. Alicja Jodko Kowalska

10. Adw. Krzysztof Kanty

11. Adw. Kolankiewicz Karol

12. Adw. Borys Laskowski

13. Adw. Genowefa Noszka-Kruminis

14. Adw. Barbara Oder

15. Adw. Krzysztof Pawelski

16. Adw. Andrzej Pela

17. Adw. Agata Pijanowska-Zdyb

18. Adw. Honorata Puc-Padzikowska

19. Adw. Aleksander Rynkiewicz

20. Adw. Przemysław Rybiński

21. Adw. Maciej Śledź

22. Weronika Wolska-Nieleszczuk

23. Adw. Michał Wróblewski

Zastępcami sędziów Sądu Dyscyplinarnego Pomorskiej Izby Adwokackiej zostali:

1. Adw. Jarosław Milczek

2. Adw. Robert Standowicz

3. Adw. Aleksandra Steller-Gil

W skład Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Adwokackiej weszli:

1. Adw. Jan Baczewski

2. Adw. Adam Car

3. Adw. Joanna Kowalska

4. Adw. Anna Kotowska

5. Adw. Ewa Piątkowska-Januszczyk

Zastępcami członków Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Adwokackiej zostali:

1. Adw. Krzysztof Pawlak

2. Adw. Małgorzata Jurewicz

Delegatami Pomorskiej Izby Adwokackiej na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali wybrani:

1. Adw. Halina Car

2. Adw. Marcin Derlacz

3. Adw. Jerzy Glanc

4. Adw. Bartosz Golejewski

5. Adw. Sylwia Grzybowska

6. Adw. Agnieszka Kanawka

7. Adw. Marek Karczmarzyk

8. Adw. Andrzej Koziołkiewicz

9. Adw. Jerzy Lipski

10. Adw. Jerzy Luranc

11. Adw. Janusz Masiak

12. Adw. Maciej Mikliński

13. Adw. Dariusz Olszak

14. Adw. Honorata Puc-Padzikowska

15. Adw. Dariusz Strzelecki

16. Adw. Michał Went

17. Adw. Włodzimierz Wolański

18. Adw. Andrzej Zwara

Adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, składa nowo wybranym władzom izby pomorskiej życzenia pomyślności i efektywności w działaniu. Prezes NRA dziękuje też adw. Jerzemu Glancowi, byłemu dziekanowi ORA w Gdańsku, za dotychczasową współpracę.foto: adw. Martyna Mierzejewska

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email