Adw. Borysław Szlanta ponownie dziekanem izby radomskiej

20.06.2013

W Radomiu ukonstytuowała się rada adwokacka. Funkcję dziekana nadal pełnić będzie adw. Borysław Szlanta. Jest to w sumie czwarta kadencja Pana Mecenasa na tej funkcji.

Zgromadzenie adwokackie izby radomskiej wybrało również prezesa Sądu Dyscyplinarnego, którym został adw. Jarosław Wołos oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - adw. Krzysztofa Michałkiewicza.

W skład Okręgowej Rady Adwokackiej w Radomiu weszli:

adw. Tomasz Burda - wicedziekan

adw. Daniel Woś - sekretarz

adw. Anna Jastrząb - skarbnik

adw. Jacek Adamczyk - rzecznik dyscyplinarny

członkowie Rady:

adw. Mirosław Celej (referat spraw osobowych)

adw. Daniel Stańczyk (kierownik szkolenia aplikantów adwokackich)

adw. Daniel Woś (referat skarg)

Z kolei członkami Sądu Dyscyplinarnego zostali:

1. adw. Tomasz Buszko

2. adw. Jarosław Grabkowski

3. adw. Piotr Kostrzewa

4. adw. Marek Koszek

5. adw. Jadwiga Magiera

6. adw. Katarzyna Marzec

7. adw. Anna Szwarc-Szewczyk

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali natomiast:

1. adw. Kamil Fortuna

2. adw. Paweł Piechurski

3. adw. Mariusz Strzelak

4. adw. Karol Wróbel

Na Krajowy Zjazd Adwokatury pojadą delegaci w składzie:

1. adw. dr Monika Strus-Wołos

2. adw. Borysław Szlanta

3. adw. Marek Jagielski

4. adw. Tomasz Burda

5. adw. Jarosław Wołos

6. adw. Marcin Markowski

Panu Dziekanowi jak i wszystkim adwokatom wybranym do władz izby radomskiej życzymy powodzenia w realizacji planów.

 

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email