Adw. Andrzej Grabiński – będą zmiany w zakresie szkolenia aplikantów

27.06.2013

Laureat odznaki „Adwokatura Zasłużonym” z 2007 r. i wieloletni delegat na Krajowy Zjazd Adwokatury został 1 czerwca 2013 r. wybrany dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

Andrzej Grabiński urodził się 16 grudnia 1956 r. we Wrocławiu. W czerwcu 1979 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1979 -1981 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu. 15 stycznia 1982 r. został wpisany na listę aplikantów adwokackich w Zielonej Górze, a 1 września 1982 r. przeniósł miejsce odbywania aplikacji do Wrocławia. Na listę adwokatów izby wrocławskiej został wpisany 29 czerwca 1984 r., natomiast 16 września 1985 r. rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w Zespole Adwokackim nr 1 w Oławie. Od 1 października 1991 r. wykonuje zawód w indywidualnej kancelarii adwokackiej.

W latach 2001-2004 adw. Andrzej Grabiński był kierownikiem szkolenia aplikantów adwokackich wrocławskiej izby, a także wieloletnim wykładowcą w ramach szkolenia aplikantów. Od 2005 r. jest sędzią Trybunału Stanu.

Podczas przemówienia na Sprawozdawczo-Wyborczym Zgromadzeniu Izby we Wrocławiu 1 czerwca 2013 r., adw. Andrzeja Grabińskiego wyraził swój pogląd odnośnie szkolenia aplikantów adwokackich. – Będą pewne zmiany w tym zakresie. Kontynuacja byłaby szkodliwa. Obecnie nie uczymy praktyki tylko teorii. Tymczasem celem jest uczenie zawodu, nie powielanie wykładu uniwersyteckiego. Dlatego należy prowadzić szkolenia w małych, 20-osobowych grupach. – powiedział.

Adw. Andrzej Grabiński uważa, że w Polsce konieczne jest zachęcanie adwokatów do regularnego udzielania bezpłatnych porad. – Jest to sposób na aktywizowanie działalności adwokatów, nie tylko młodych. – powiedział.

Zdaniem dziekana należy również stworzyć interaktywną stronę internetową na wzór portali i forów dyskusyjnych. Na stronie mogłyby być umieszczane również wykłady praktyków i teoretyków prawa – byłby to sposób na promowanie niszowych dziedzina prawa, takich jak prawo energetyczne czy atomowe.

Dziekan popiera również inicjatywy, których celem jest integracja środowiska zawodowego.

Najważniejszą kwestią jest dbanie o to, abyśmy byli środowiskiem dobrze prosperującym. – powiedział adw. Andrzej Grabiński w wystąpieniu na zgromadzeniu 1 czerwca br. Zapewniał również, że podczas sprawowania funkcji dziekana rady, będzie dążył do tworzenia jednolitego i pozytywnego wizerunku adwokatury.

Ci, którzy osobiście znają mecenasa Grabińskiego wiedzą, że poza merytorycznymi zaletami, jest On osobą niezwykle ciepłą, przyjazną, serdeczną, łatwo nawiązującą kontakty, przez co zjednuje sobie zwolenników nie tylko w kręgach adwokackich. Jest przy tym człowiekiem niezmiernie energicznym, świadomie dążącym do osiągnięcia wyznaczonych celów. Śmiało można napisać: Wrocław wybrał godnego następcę adw. Andrzeja Malickiego.

Tagi: ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email