99 aplikantów adwokackich złożyło ślubowanie w Krakowie

11.01.2016

Przed adw. Pawłem Gierasem, dziekanem izby krakowskiej, złożyło ślubowanie 99 aplikantów adwokackich. Uroczystość miała miejsce 5 stycznia.

W Filharmonii Krakowskiej im. Karola Szymanowskiego zgromadzili się zarówno młodzi adepci Palestry wraz z rodzinami, jak i członkowie Rady Krakowskiej, a także zaproszeni goście: mec. Kazimierz Barczyk, wiceprzewodniczący Sejmiku Małopolskiego, mec. Stanisław Kłys, członek NRA, Andrzej Solarz, wiceprezes Sądu Apelacyjnego, Beata Morawiec, prezes Sądu Okręgowego oraz sędzia Tomasz Kudla, przedstawiciel Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Obecnybył również duszpasterze prawników: ks. dr Jan Pasierbek i ks. dr Marcin Wolczko.

Uroczystość poprowadził adw. Aleksander Gut, sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Ślubowanie przed adw. Pawłem Gierasem, dziekanem ORA w Krakowie złożyło 99 aplikantów. Czterech z nich zostało wryróżnionych za najlepsze wyniki egzaminu - Tomasz Arabski, Patrycja Dróżdż-Nurek, Małgorzata Kuklewicz, Katarzyna Szewczyk.

Kolejno głos zabierali dziekan ORA w Krakowie, adw. Magdalena Maciukiewicz, kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich oraz zaproszeni goście, którzy powitali nowych członków krakowskiej izby adwokackiej. Aplikanci wysłuchali też wykładu adw. Stanisława Kłysa pt. "O Adwokaturze".

W trakcie uroczystości prof. Tadeusz Malak wygłosił fragmenty mów Obrony Sokratesa i wiersz Zbigniewa Herberta.


Tagi: ślubowanie, aplikanci, ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email