70 lat istnienia Pomorskiej Izby Adwokackiej

18.11.2015

Adwokaci Pomorskiej Izby Adwokackiej obchodzili w dniach 12-14 listopada 2015 r. 70-lecie istnienia Izby. Z tej okazji odbyła się konferencja naukowa - Prawo medyczne i farmaceutyczne, w Europejskim Centrum Solidarności otwarto wystawę o obrońcach politycznych, odsłonięto tablicę pamiątkową przed siedzibą ORA w Gdańsku, a także odprawiona została msza święta, podczas której poświęcono sztandar Izby.

Zwieńczeniem uroczystości była gala jubileuszowa w Filharmonii Pomorskiej, podczas której wręczono odznaczenia okolicznościowe zasłużonym adwokatom oraz odbył się koncert Leszka Możdżera.

Prawo Medyczne i Farmaceutyczne to temat konferencji, która 12 listopada br. otworzyła uroczystości jubileuszowe Izby. Konferencja odbyła się w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni i uczestniczyli w niej m.in. adw. Jerzy Glanc, wiceprezes NRA, sędzia Igor Tuleya, profesor Ewa Bagińska, r.pr. Natalia Łojko, adw. Roman Nowosielski, prof. Oktawian Nawrot, dr Katarzyna Syroka-Marczewska, prof. Bolesław Rutkowski, prof. Krzysztof Łukaszuk oraz dr hab. Sławomir Steinborn. Debata dotyczyła odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne, moralności prawa i medycyny, prawa dostępu do informacji medycznej, ochrony danych osobowych w kontekście działań medycznych, zagadnień dotyczących postępowania dowodowego w procesach medycznych. W ramach problematyki farmaceutyczno-prawnej poruszono problemy substytucji aptecznych, łańcucha oraz odwróconego łańcucha dystrybucji leków oraz prawnych aspektów relacji firm farmaceutycznych z lekarzami.

Główne obchody miały miejsce 14 listopada. Rano, w Europejskim Centrum Solidarności adw. Dariusz Strzelecki, Dziekan ORA w Gdańsku otworzył wystawę: „Więźniowie polityczni i obrońcy”. W wydarzeniu uczestniczyli bohaterowie tamtych dni m.in. – adw. Romana Orlikowska-Wrońska, adw. Jacek Taylor, adw. Tadeusz Kilian i adw. Andrzej Koziołkiewicz. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, podkreślił, że ta wystawa to obraz najpiękniejszej karty historii Adwokatury, jej heroiczności i szlachetności, a współczesną Adwokaturę ukształtował karnawał Solidarności. Adw. Romana Orlikowska-Wrońska powiedziała: - „Nie byłoby procesów politycznych bez współdziałania trzech organów – musiały być upolitycznione służby specjalne, upolityczniona prokuratura i upolitycznieni sędziowie, którzy wydawali wyroki. Nie byłoby wyroków politycznych, gdyby te trzy organy nie współdziałały. Jakie znaczenie ma upolitycznienie służb specjalnych wiemy od czasów stalinowskich, NKWD, UB, przez SB. Czy obecnie mieliśmy taki okres, kiedy były upolitycznione służby specjalne? Pozostawiam to jako pytanie retoryczne. Czy adwokaci będę musieli zająć taką postawę jak kiedyś? Pozostawiam to jako pytanie retoryczne”. 

Pamięci adwokatów – obrońców osób represjonowanych poświęcona jest również tablica przy siedzibie ORA w Gdańsku przy ulicy Chlebnickiej 48/51. Jej odsłonięcia dokonał Dziekan ORA w Gdańsku, a ks. Krzysztof Niedałtowski poświęcił i odmówił wraz ze zgromadzonymi gośćmi krótką modlitwę.

Ks. Niedałtowski odprawił również mszę w intencji Adwokatury, w kościele św. Jana. Podczas liturgii został poświęcony sztandar Pomorskiej Izby Adwokackiej.

Kulminacyjnym punktem obchodów była gala w Filharmonii Gdańskiej. Otwierając uroczystość adw. Dariusz Strzelecki, dziekan ORA w Gdańsku, przypomniał, że izba gdańska liczy 1100 adwokatów i 300 aplikantów adwokackich. Dodał, że jest to znacząca izba w kraju. To w izbie gdańskiej odbył się w 2010 roku Krajowy Zjazd Adwokatury, w Prezydium NRA zasiada dwóch członków izby – adw. Andrzej Zwara i adw. Jerzy Glanc. Ponadto wielu adwokatów pomorskich zasiada w komisjach NRA, Wyższym Sądzie Dyscyplinarnym, czy Wyższej Komisji Rewizyjnej.

Laudację okolicznościową wygłosił prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk, który zaznaczył, że często można się spotkać z krytyką prawników czy też systemu prawnego. Źródłem są niekorzystne wyroki sądu czy strategie polityczne. Sankcją potępienia prawników operują niekiedy osoby kwestionujące elementarne zasady kultury prawnej, są to błędne wyobrażenia roli prawnika. Podkreślił też, że o adwokaturze najczęściej się dyskutuje czy jest współuczestnikiem wymiaru sprawiedliwości czy też winna jedynie reprezentować interes klienta. Za mało mówi się o humanistycznym aspekcie tego zawodu. Advocatus to przyzywana pomoc. Adwokat pomaga bezradnym, zalęknionym, niedoświadczonym. Pomaga środkami prawnymi. Głęboki humanizm łatwo dostrzec w procesach karnych. Nawet najstraszniejszy przestępca jest człowiekiem. Opuszczony przez wszystkich zawsze ma przy sobie adwokata. Z uwagi na te humanistyczne elementy trzeba stwierdzić, że adwokat to nie tylko zawód, to powołanie. Dodał, że ze wszystkich zawodów prawniczych adwokatura najczęściej włączała się w działalność społeczną i polityczną. W historii Polski byli posłami, ministrami, a nawet sięgali po urząd prezydencki. – Wolność, honor, odwaga, niezależność, godność, uczciwość lojalność. Niech towarzyszą one gdańskiej adwokaturze na następne siedemdziesiąt lat. Przyjdę to sprawdzić. – życzył profesor.

Adw. Marta Kaczyńska odczytała list okolicznościowy przekazany przez Andrzeja Dudę, Prezydenta RP. – Trudno wyobrazić sobie dzisiaj polski gmach sprawiedliwości bez udziału, zaangażowania i profesjonalizmu adwokatów. Stanowią Państwo korporacje zawodów zaufania publicznego, powierzona jest Państwu ważna misja społeczna, świadczą Państwo pomoc prawną w bardzo wielu dziedzinach, również w formie bezpłatnych porad prawnych. Wysoko to doceniam. (…) Nie sposób nie wspomnieć o chlubnej karcie z dziejów adwokatury gdańskiej, jaką była działalność jej adwokatów, obrońców w procesach politycznych. Ufam, że te piękne, siedemdziesięcioletnie tradycje będą zawsze zachętą do pielęgnowania najwyższych standardów zawodowych, do wypełniania obowiązków w duchu służby dla dobra publicznego. – napisał Prezydent RP.

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, podkreślił, że takiej adwokatury jak Adwokatura Polska nie ma w całej Europie. To polscy adwokaci budowali państwo. - Nasi zagraniczni koledzy nie rozumieją polskiej specyfiki, bo my służymy nie tylko obywatelom, ale i państwu. – podkreślił.  Dodał, że Izba Pomorska charakteryzuje się kultem solidności – mało słów a dużo pracy. Jestem dumny, że mogę powiedzieć, że jestem z Trójmiasta.

Tego wieczoru wręczono wyróżnienia i odznaczenia dla zasłużonych adwokatów. Adwokaturę Zasłużonym otrzymali: adw. Marcin Derlacz, adw. Krzysztof Kanty, adw. Stefan Lewicki, adw. Henryk Lipski, zaś wyróżnienia Prezesa NRA otrzymali: adw. Ewelina Wolańska, adw. Jerzy Lipski, adw. dr Michał Went, adw. Romana Orlikowska-Wrońska,adw. Wojciech Dereziński, adw. Halina Car, adw. Barbara Zwara. Ponadto swoje dowody uznania wyrazili przedstawiciele władz terytorialnych. Wyróżnienia od prezydentów miast i starostów otrzymali adwokaci: Stefan Andryszkiewicz, Ewelina Wolańska, Danuta Homa, Joanna Abramowicz, Joanna Kowalska, Romana Drążkowska, Marian Gozdek, Izabela Sawicka-Borejko, Łukasz Balcer, Roger Roszczynialski, Kazimierz Dębski, Henryka Nowicka, Dariusz Olsza, Józef Borkowski, Dariusz Mianowski, Andrzej Grozowski, Marek Kwidzyński, Janina Niedzielska, Zygfryd Kwidzyński, Ewa Wrzesińska,  Tadeusz Głuszek, Zygmunt Wilczewski, Wojciech Dereziński, Mieczysław Hebel.

W uroczystościach udział wzięli m.in. Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska, Wojciech Szczurek, Prezydent Gdyni, SSA Anna Skupna prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Ireneusz Tomaszewski, prokurator apelacyjny w Gdańsku oraz przedstawiciele władz samorządu terytorialnego i środowisk prawniczych.              

Uroczystości zakończył koncert Leszka Możdżera, który zagrał m.in. utwory Witolda Lutosławskiego i Wojciecha Kilara.

Tagi: ORA, jubileusz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email