50-lecie pracy zawodowej adw. Włodzimierza Łyczywka, dziekana ORA w Szczecinie

01.09.2018

50 lat temu - 1 września 1968 r. - pracę zawodową rozpoczął adwokat Włodzimierz Łyczywek, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu, obrońca i doradca opozycji w latach 80-tych.

Adwokat Włodzimierz Łyczywek z adwokaturą związany jest od 1971 r., zaś od 1974 r. prowadzi praktykę zawodową. Od 1977 r. aktywnie działa na rzecz samorządu adwokackiego, będąc wielokrotnie wybieranym do Naczelnej Rady Adwokackiej, czy też na dziekana Szczecińskiej Izby Adwokackiej (w latach 1992–1998 oraz od 2013 r. do chwili obecnej). Przez wiele lat, jako wykładowca i patron, wyszkolił kolejne pokolenia adwokatów.

W latach 90-tych czynnie uczestniczył w organach samorządu terytorialnego, pełniąc funkcję wiceprzewodniczący Rady Miasta Szczecina (1994-1998), równolegle będąc radnym Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. W okresie tym dał się poznać jako komentator zagadnień politycznych i prawnych, pisząc szereg artykułów prasowych i felietonów politycznych. W 2005 r. został wybrany na Senatora RP VI kadencji.

Obok działalności zawodowej i politycznej, od lat 70-tych działa na rzecz sportu, sprawując na przestrzeni lat funkcje we władzach okręgowych i centralnych klubów, między innymi: Automobil Klub Polska, Polskiego Związku Motorowego, Polskiego Związku Brydża Sportowego, Klubu Sportowego „Pogoń” Szczecin. 

Całokształt pracy zawodowej, społecznej i politycznej był wielokrotnie honorowany zarówno odznaczeniami państwowymi i samorządowymi, pośród których wymienić należy: odznakę Adwokatura Zasłużonym przyznaną w 1992 r., Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Automobilklubu Polskiego, Złotą Odznakę PZMot, Odznakę Zasłużonego Działacza Kultury Fizycznej i Sportu oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, nadany w 2011 r.

Panu Dziekanowi życzymy dużo zdrowia i energii do podejmowania nowych wyzwań zawodowych.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email