40-lecie Izby Płockiej – relacja z uroczystości

21.09.2015

Poświęcenie sztandaru Izby Adwokackiej w Płocku, odznaczenia dla adwokatów płockich i  gala jubileuszowa w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego –  w ten sposób izba uczciła 40-lecie swojego istnienia.

Wydarzenia jubileuszowe odbyły się w dniach 18-19 września i wzięli w niej udział płoccy adwokaci i aplikanci adwokaccy, członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej, przedstawiciele samorządu terytorialnego i zawodów zaufania publicznego oraz politycy.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w katedrze, podczas której ordynariusz płocki bp Piotr Libera poświęcił sztandar Izby Adwokackiej w Płocku. W poczcie sztandarowym stanęli adw. Lidia Malinowska i adw. Andrzej Siemiński. Po liturgii odbył się koncert Chóru Pueri et Puellea Cantores Plocenses.

Główne uroczystości rocznicowe miały miejsce następnego dnia w Teatrze Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego. Adw. Joanna Kaczorowska, dziekan ORA w Płocku, złożyła ślubowanie sztandaru. Następnie adw. prof. Tomasz Siemiątkowski, wywodzący się z izby płockiej, wystąpił z referatem okolicznościowym na temat kondycji polskiej legislacji. Choć spostrzeżenia profesora nie były zbyt optymistyczne, to spotkały się z wielkim uznaniem zaproszonych gości.

Kolejną częścią wieczoru były wystąpienia gości. Jako pierwszy głos zabrał adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, który zwrócił uwagę, że izba powstała na terenach należących wcześniej do izb warszawskiej, łódzkiej i olsztyńskiej, jednak nowym władzom izby szybko udało się wypracować silną tożsamość. Podkreślił też, że siła izby płockiej tkwi w jej adwokatach, a na szczególne wyróżnienie zasługuje dziekan izby – adw. Joanna Kaczorowska, która funkcję tę pełni po raz czwarty oraz adw. Andrzej Siemiński, dziekan izby w latach 1989-1995, a obecnie członek Naczelnej Rady Adwokackiej i doradca prezesa NRA. Ciepłe słowa na temat adwokatury płockiej wygłosili również: premier Waldemar Pawlak, poseł Elżbieta Gapińska, poseł Wojciech Jasiński oraz prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku Jarosław Wanecki.

Dyrektor biura urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego Michał Twardy w imieniu Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego, wręczył na ręce Pani Dziekan medal marszałka Pro Masovia. Marszałek Województwa przekazał również dyplom uznania dla adw. Andrzeja Siemińskiego, adw. Wiktora Kołakowskiego i adw. Joanny Kaczorowskiej.

Także Roman Siemiątkowski, wiceprezydent Płocka, wręczył medale okolicznościowe Laude Probus dla zasłużonych płocczan. Otrzymali je adw. Marek Brudnicki, adw. Wojciech Skorupski oraz adw. Marek Szczygielski.

Z kolei adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wręczył odznakę Adwokatura Zasłużonym adwokatom: Marii Skorupskiej, Annie Uznańskiej, Wiesławie Sobczyk, Zbigniewowi Czerwińskiemu, Witoldowi Grzegorczykowi oraz Marcinowi Przybylskiemu. Odznaki otrzymali również adw. Barbara Policiewicz, adw. Mieczysław Stankiewicz oraz Grzegorz Olczak. 

Tego wieczoru na ręce Pani Dziekan goście przekazali prezenty okolicznościowe, przede wszystkim obrazy i grafiki, ale też Konstytucję RP z dedykacją od marszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz figurkę Temidy od Starosty Powiatu Płockiego. 

Uroczystości zakończył występ Harcerskiego Zespółu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. dh. Wacława Mikke. Mali wykonawcy swoimi krakowiakami i kujawiakami niezwykle wzruszyli gości, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. 

Wieczór poprowadził aktor Teatru Dramatycznego, Piotr Bała. 

Każdy z gości otrzymał wydaną specjalnie z tej okazji monografię pt. "40-lecie Izby Adwokackiej w Płocku".

Przy okazji jubileuszu była również możliwość zwiedzenia nowej siedziby ORA w Płocku, a władze Rady złożyły kwiaty na grobach zasłużonych adwokatów płockich: Kazimierza Askanasa i Tadeusza Kowalewskiego. Święto izby płockiej połączone było z posiedzeniem plenarnym NRA, kóre odbyło się 19 września.      

Tagi: jubileusz, ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email