Znamy już zwycięzców Konkursu Krasomówczego 2014

17.11.2014

Aplikantka adwokacka Nina Maciejczyk–Krysiak z izby adwokackiej w Warszawie wygrała Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich im. S. Mikke w Olsztynie. Rangę konkursu podniosła obecność adw. dr hab. Moniki Zbrojewskiej, wiceminister sprawiedliwości, która była członkiem jury konkursu.


Kolejny Finał Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich odbył się  15 listopada w Sądzie Okręgowym w Olsztynie. Do Finału przystąpiło szesnastu aplikantów adwokackich z całej Polski, a byli nimi: apl. adw. Mateusz Bernat z izby adwokackiej w Bydgoszczy, apl. adw. Marcin Bogusz z izby adwokackiej w Rzeszowie, apl. adw. Małgorzata Cygan z izby adwokackiej w Toruniu, apl. adw. Izabela Garbacz z izby adwokackiej w Kielcach, apl. adw. Katarzyna Grzybowska z izby adwokackiej we Wrocławiu, apl. adw. Marcin Janik z izby adwokackiej w Częstochowie, apl. adw. Jan Kokot z izby adwokackiej w Lublinie, apl. adw. Ewa Labocha z izby adwokackiej w Katowicach, apl. adw. Nina Maciejczyk-Krysiak z izby adwokackiej w Warszawie, apl. adw. Monika Potera  z izby adwokackiej w Radomiu, apl. adw. Paulina Rumińska z izby adwokackiej w Warszawie, apl. adw. Marta Seroka z izby adwokackiej w Olsztynie, apl. adw. Jakub Szczepański z izby adwokackiej w Płocku, apl. adw. Mateusz Tuński z izby adwokackiej w Opolu, apl. adw. Patryk Zasuwik z izby adwokackiej w Szczecinie, apl. adw. Piotr Żelazowski z izby adwokackiej w Siedlcach.


Na Konkurs przybyło wielu znakomitych gości m.in.  adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej,  adw. Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Mirosława Pietkiewicz skarbnik Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Ewa Krasowska, rzecznik dyscyplinarny Naczelnej Rady Adwokackiej,  oczywiście nie zabrakło pani Bożeny Mikke z córką.


Konkurs odbył się w liczącej 150 miejsc sali sądowej Sądu Okręgowego w Olsztynie. Rangę konkursu podniosła obecność adw. dr hab. Moniki Zbrojewskiej, wiceminister sprawiedliwości, która była członkiem jury konkursu. Jurorami oceniającymi najlepszych krasomówców byli: adw. prof. Piotr Kruszyński (przewodniczący jury - dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury), adw. Małgorzata Gruszecka (ekspert Ośrodka Badawczego Adwokatury),adw. Andrzej Kozielski (dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie),  adw. Jan Kuklewicz (wicedyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury), adw. Roman Kusz (członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury) adw. dr hab. Monika Zbrojewska (sekretarz Ośrodka Badawczego Adwokatury) oraz  adw. Jerzy Zięba (członek Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej).


Konkurs stał  na wysokim i bardzo wyrównanym poziomie, toteż jury wyłoniło trzech laureatów i nadało dwa wyróżnienia :

- pierwsze miejsce zajęła apl. adw. Nina Maciejczyk – Krysiak (z izby adwokackiej w Warszawie)

- drugie miejsce zajęła apl. adw. Ewa Labocha (z izby adwokackiej w Katowicach)

- trzecie miejsce zajęła apl. adw. Monika Potera (z izby adwokackiej w Radomiu)

wyróżnienia otrzymali: apl.adw. Katarzyna Grzybowska (z izby adwokackiej we Wrocławiu) oraz apl. adw. Jakub Szczepański (z izby adwokackiej w Płocku).

Warto podkreślić, że laureatka pierwszego miejsca zmagała się z kazusem karnym, laureatka drugiego miejsca z kazusem cywilistycznym a laureatka trzeciego miejsca z kazusem karnym.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody pieniężne od Ośrodka Badawczego Adwokatury i Okręgowej Rady Adwokackiej w Olsztynie, wszyscy finaliści zaś - nagrody książkowe od wydawnictwa Wolters Kluwer i płyty od Naczelnej Rady Adwokackiej

Następny Finał Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Aplikantów Adwokackich  im. S. Mikke, na który serdecznie zapraszamy. odbędzie się w Warszawie jesienią 2015 roku .

Małgorzata Grzesiak

Ośrodek Badawczy Adwokatury

Tagi: konkurs, OBA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email