Zmiany w pracy Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

13.03.2020

Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury adw. Jacek Ziobrowski wydał zarządzenie w sprawie trybu pracy WSD do 30 marca br.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie całego kraju i koniecznością udziału adwokatów w postępowaniach dyscyplinarnych zarządzam odwołanie posiedzeń Wyższego Sądu Dyscyplinarnego wyznaczonych do dnia 31.03.2020 r.

Jednocześnie informuję, że pracownicy Kancelarii WSD w terminie do dnia 30.03.2020 r. obowiązki zawodowe wykonywać będą poza siedzibą WSD utrzymując z zainteresowanymi stronami stały kontakt w formie elektronicznej - mailowej.

Świadczenie pracy przez pracowników Kancelarii WSD, które odbywać się będzie poza siedzibą, uwzględniać będzie konieczność zachowania tajemnicy adwokackiej i przepisów RODO. Obowiązywać będzie w dalszym ciągu zakaz wynoszenia poza siedzibę sądu akt spraw dyscyplinarnych i akt osobowych.

 

adw. Jacek Ziobrowski,

prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego

 

(czytaj skan Zarządzenia)

Tagi: WSD, praca biura

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email