Zmiany w kpk i tajemnica adwokacka – nowy numer Palestry

10.06.2015

Kwestie związane ze zmianami w kodeksie postępowania karnego, które zaczną obowiązywać od 1 lipca br., a także tajemnica adwokacka to najważniejsze tematy najnowszego, majowo-czerwcowego numeru „Palestry”. 

W słowie wstępnym adw. Czesław Jaworski, redaktor naczelny, wspomina o ważnej również dla Adwokatury rocznicy – 80 lat temu zmarł marszałek Józef Piłsudski, który 24 grudnia 1918 r. jako Naczelnik Państwa Polskiego podpisał Dekret w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego. „Adwokatura, określona w Statucie Tymczasowym historyczną nazwą Palestry, powołana została do odegrania ważnej roli w życiu państwowym i społecznym. Statut Tymczasowy określił jej zadania oraz wyposażył ją w niezbędne instrumenty prawne, dzięki którym zadania te mogła realizować.” – przypomina adw. Jaworski.

W numerze ponadto interesujący artykuł adw. prof. dr. hab. Jarosława Warylewskiego pt. „Tajemnica adwokacka i odpowiedzialność karna za jej naruszenie (ujawnienie)”.  Z kolei adw. Radosław Baszuk, wiceprezes WSDA (Warszawa) analizuje „Wpływ nowelizacji Prawa o adwokaturze oraz Kodeksu postępowania karnego na model adwokackiego postępowania dyscyplinarnego”.

Sędzia SA w st. spocz. Kazimierz Postulski opisał „Zmiany dotyczące wykonywania kary grzywny obowiązujące od 1 lipca 2015 r.”, zaś doktorantka UŚ w Katowicach Magdalena Aksamitowska-Kobos zajęła się tematem wniosków obywateli polskich, kierowanych za granicę o przyznanie pomocy prawnej w postępowaniu przed sądami zagranicznymi.

W numerze czytelnik znajdzie również m.in. przegląd najnowszego orzecznictwa: Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego (grudzień 2014–styczeń 2015) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (styczeń–marzec 2015 r.)

Zachęcamy do lektury.

Tagi: media

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email