Zmiany przyporządkowania liter do stawek VAT na kasie fiskalnej

30.07.2019

Publikujemy Komunikat Sekretarza NRA adw. Rafała Dębowskiego i Skarbnika NRA adw. Henryka Stabli w sprawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r., wprowadzającego obowiązek zmiany w zakresie przyporządkowania literek do określonych stawek VAT na kasie fiskalnej. Obowiązek dostosowania upływa 31 lipca 2019 r.

Informujemy, że przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. wprowadzają obowiązek zmiany w zakresie przyporządkowania literek do określonych stawek VAT na kasie fiskalnej.

Podatnicy, prowadząc kasę fiskalną przypisują oznaczenia literowe od "A" do "G" według poniższych zasad:

a) literze "A" - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,
b) literze "B" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,
c) literze "C" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
d) literze "D" - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
e) literze "E" - jest przypisane zwolnienie od podatku,
f) literze "F" i "G" - są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej według zasad marży turystycznej lub marży towarów używanych.

Serwisy kas fiskalnych winny na zlecenie podatnika dostosować kasy do wskazanych w §6 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia  wymogów.

Obowiązek dostosowania oznaczony został terminem, który upływa 31 lipca 2019 roku.

Podatnicy, którzy mają przyporządkowane oznaczenia w sposób zgodny z rozporządzeniem nie muszą tych czynności wykonywać, ale aby uniknąć pomyłki lepiej skonsultować to z serwisem obsługującym kasę oraz ewentualnie biurem rachunkowym.

adw. Rafał Dębowski                                 adw. Henryk Stabla

Sekretarz NRA                                          Skarbnik NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email