Zdalna praca biura NRA do czasu odwołania

25.03.2020

Na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 roku, poz. 374) pracownicy Biura Naczelnej Rady Adwokackiej, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury będą wykonywać swoje obowiązki zawodowe zdalnie, do czasu odwołania.

W związku z powyższym kontakt z Biurem NRA realizowany będzie poprzez e-maile pracowników poszczególnych działów i jednostek organizacyjnych działających w ramach Biura NRA. Adresy e-mail znajdują się na stronie internetowej www.adwokatura.pl/kontakt

Wstęp interesantów i osób postronnych do lokalu Biura NRA nie będzie możliwy. Kancelaria Biura NRA w okresie pracy zdalnej nie przyjmuje korespondencji składanej osobiście przez interesantów.

W sprawach pilnych interesanci będą mieli możliwość kontaktu telefonicznego z Biurem NRA w godzinach: 9:30-11:30  i  13:00-15:00 (tel. 22 505 25 02)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email