Złoty Paragraf dla adw. Piotra Kardasa

12.04.2013

Adw. prof. Piotr Kardas, sędzia Stanisław Dąbrowski, sędzia Teresa Liszcz, r.pr. Marek Wierzbowski oraz prok. Bogdan Szegda - to tegoroczni laureaci Złotego Paragrafu - nagrody przyznawanej przez Dziennik Gazeta Prawna. Z kolei nagrodę Bona Lex dla najlepszego rozwiązania legislacyjnego w 2012 roku przyznano ministerstwu pracy i polityki społecznej za ustawę emerytalną.  

Adw. prof. Piotr Kardas otrzymał nagrodę dla najlepszego adwokata roku 2012. W uzasadnieniu kapituła napisała: Jeden z najwybitniejszych polskich karnistów, który nie zamyka się tylko w tej jednej dziedzinie prawa. Świadczą o tym chociażby doskonałe komentarze do przepisów karnych kodeksu spółek handlowych, których profesor jest autorem. Jest przewodniczącym komisji legislacyjnej przy NRA, która aktywnie włącza się w pracę nad obecnie procedowaną nowelizacją kodeksu postępowania karnego. W marcu 2013 roku profesor został powołany do rady programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Mam wrażenie, że jestem na początku drogi do jakichkolwiek osiągnięć. Dlatego tę nagrodę traktuję jako sympatyczną zachętę, do tego by dać Państwu możliwość utwierdzenia się przekonaniu że warto było zaryzykować. – powiedział Pan Mecenas odbierając nagrodę. Stwierdził, że transformacja, która rozpoczęła się w 1989 r. w systemie prawa w Polsce nie zakończyła się. Obecnie ten proces jest bardzo intensywny, w odniesieniu do prawa represyjnego, w szczególności w części dotyczącej modelu procedury karnej. Dodał, że jednym z najistotniejszych procesów stanowienia prawa jest próba połączenia głosów praktyków i teoretyków prawa, i właśnie tę nagrodę traktuje to jako dowód uznania środowisk adwokackiego i akademickiego.

Nagrodę specjalną w tym roku przyznano sędziemu Stanisławowi Dąbrowskiemu, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Pan sędzia od lat udowadnia, że Moteskiusz mylił się mówiąc, że władza sądownicza to żadna władza. Jest twarzą walki o zachowanie niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wielokrotnie i zawsze z taktem udowadnia, że nie boi się mówić tego co myśli, nawet jeśli jest to nie w smak rządzącym. Bez ogródek krytykował karuzelę na stanowisku ministra sprawiedliwości. Jeszcze jako przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa walczył o odebranie ministrowi nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi. – tłumaczono wyróżnienie.

Prof. Teresa Liszcz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, została wyróżniona jako najlepszy sędzia, za wkład w rozwój prawa pracy i walkę o prawa pracownicze. – Moją dewizą zawsze było, przestrzeganie zasady ochrony społecznej i ochrony funkcji prawa pracy. – powiedziała laureatka. Podkreśliła, że do kategorii ludzkości należy żeby dbać o słabszych. Sprawiedliwość społeczna nie ogranicza się jedynie do jednakowego traktowania, należy dbać o bezpieczeństwo socjalne wszystkich, przynajmniej na pewnym poziomie. Podkreślała, że sensem prawa pracy jest jego funkcja ochronna.

Mecenas Marek Wierzbowski otrzymał wyróżnienie dla najlepszego radcy prawnego za kierowanie największymi transakcjami w Polsce oraz za reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracyjnymi.

Z kolei najlepszym prokuratorem 2012 roku okazał się Bogdan Szegda, za doprowadzenie do końca procesu grudnia ’70, który trwał prawie 17 lat. - Moją rolą jest należyte reprezentowania praw pokrzywdzonych, które w tym procesie były pominięte. Nagrodę tę traktuję jako wyróżnienie dla wszystkich prokuratorów, którzy codziennie prowadzą skomplikowane śledztwa, którzy zmagają się podczas nadzoru śledztw i na sali sądowej. ­– powiedział odbierając nagrodę.      

Nagrodę Bona Lex przyznano natomiast ministerstwu pracy i polityki społecznej za nowelizację ustawy z 11 maja 2012 o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Kapituła uzasadniła, że ustawa ta zasługuje na wyróżnienie za reakcję na problem starzejącego się społeczeństwa i budzących niepokój prognoz demograficznych. Mimo, że nowelizacja była szeroko krytykowana, być może dzięki niej uniknie się katastrofy polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Nagrodę odebrał min. Władysław Kosiniak-Kamysz, który uznał, że była to trudna ustawa, ale przyjęta w poczuciu odpowiedzialności za społeczeństwo.

Nagroda Złoty Paragraf i Bona Lex przyznana została po raz 19. Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna Dziennika Gazeta Prawna, otwierając spotkanie, porównała prawników do sportowców. Aby osiągnąć sukces w obydwu zawodach trzeba dużo ćwiczyć – systematycznie i ciężko. Talent i pasja połączone z ciężką pracą pozwalają na odniesienie sukcesu. Jedni i drudzy muszą stale podnosić sobie poprzeczkę, żeby wejść na szczyt. Dla sportowców tym szczytem jest złoty krążek i Mazurek Dąbrowskiego. Dla prawników autorytet w środowisku i uznanie w społeczeństwie. Laureaci tej nagrody tworzą ligę mistrzów prawa.- stwierdziła przewodnicząca kapituły nagrody.

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email