Zdarzyło się dziś…

18.01.2018

W roku jubileuszu 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej będziemy publikować kalendarium historyczne, przypominając ważne daty dla samorządu adwokackiego, głośne procesy sądowe oraz wydarzenia historyczne, w których adwokaci odegrali istotne role.  

Osiemdziesiąt sześć lat temu - 18 stycznia 1932 r., w Warszawie powstało Koło Adwokatów Rzeczypospolitej Polskiej (KARP). Stowarzyszenie o profilu piłsudczykowskim, twórcą i prezesem był Franciszek Paschalski, późniejszy prezes NRA. Ze względu na powiązania z obozem rządowym było to prawdopodobnie najbardziej wpływowe zrzeszenie adwokackie w latach trzydziestych. Stowarzyszenie stawiało sobie głównie za cel:

- obronę moralnych i materialnych interesów adwokatury;

- utrzymanie powagi i należytego poziomu etycznego stanu adwokackiego;

- krzewienie wiedzy prawniczej;

- wzmożenie pracy naukowej wśród swych członków;

- zainteresowanie członków sprawami publicznymi i służby dla dobra Państwa, zwłaszcza w zakresie prac ustawodawczych;

- rozwój życia koleżeńskiego i towarzyskiego;

- współdziałanie w osiągnięciu tych celów z innymi organizacjami prawniczymi i społecznymi.

Pierwszym prezesem koła był adw. Franciszek Paschalski (1889-1940). Ukończył studia prawnicze w Moskwie. W 1915 rozpoczął samodzielną praktykę adwokacką. Specjalizował się w sprawach karnych i politycznych, występował w głośnych procesach. W 1915 pracował w Zarządzie Miasta Warszawy. Należał do Związku Strzeleckiego. Działał też w PPS, a następnie w PPS – Frakcja Rewolucyjna. W czasie I wojny światowej był członkiem Centralnego Komitetu Narodowego. Był jednym z przywódców Zjednoczenia Stronnictw Demokratycznych. Ściśle związany z obozem piłsudczykowskim. W 1930 r. został posłem na Sejm II kadencji z warszawskiej listy BBWR. Był znakomitym mówcą. W 1935 r. otrzymał Złoty Wawrzyn Akademicki za krasomówstwo. W 1932 roku powołany został do Naczelnej Rady Adwokackiej, a następnie wybrano go prezesem NRA. We wrześniu 1939 r. przedostał się do Francji. Zmarł w Monako 13 listopada 1940 r. i tam został pochowany.

Dość szybko zaczęto organizować oddziały terytorialne KARP, na wzór Związku Adwokatów Polskich, w miastach siedzibach sądu apelacyjnego. Rok później odbył się zjazd Koła Adwokatów Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego przeprowadzono wybory do Zarządu Głównego i Prezydium. W Zjeździe uczestniczyli działacze z Poznania, Krakowa, Lublina, Katowic, Wilna, Łodzi i Torunia. Od 1935 znaczenie KARP zaczęło spadać. Po zakończeniu kadencji na stanowisku prezesa NRA, na czele KARP ponownie stanął adw. Paschalski, który kierował pracami organizacji prawdopodobnie do 1939 r. 

 

na zdjęciu: adw. Franciszek Paschalski

Tagi: 100-lecie Adwokatury

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email