Zastrzeżenie obecności zatrzymującego podczas rozmowy zatrzymanego z adwokatem niezgodne z konstytucją

12.12.2012

11 grudnia br. Trybunał Konstytucyjny podzielił stanowisko zawarte w opinii Naczelnej Rady Adwokackiej o niekonstytucyjności zaskarżonego przepisu Kodeksu postępowania karnego. Podczas rozprawy głos zabrał adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny rozpoznał sprawę dotyczącą prawa do obrony w kwestii obecności zatrzymującego podczas rozmowy zatrzymanego z obrońcą. W efekcie, Trybunał orzekł o niezgodności art. 245 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 roku - Kodeks postępowania karnego w części zawierającej słowa „zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny” z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. – Brak przesłanki, której zaistnienie uprawnia zatrzymanego do obecności przy rozmowie zatrzymanego z adwokatem, jest niezgodne z konstytucją. – czytamy w komunikacie prasowym Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek w składzie: sędzia TK Wojciech Hermeliński, przewodniczący, prezes TK Andrzej Rzepliński, sprawozdawca oraz Stanisław Biernat, Zbigniew Cieślak, Maria Gintowt-Jankowicz.

Podczas rozprawy, Trybunał skierował do przedstawiciela Naczelnej Rady Adwokackiej wiele pytań o praktyce i znaczeniu dla obrony poufnego kontaktu z osobą zatrzymaną.Czytaj również: KPCz jako amicus curiae przed Trybunałem Konstytucyjnym

Tagi: człowieka, NRA, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email