Zachęcamy do debaty środowiskowej nad projektem zmian Kodeksu Etyki

30.03.2020

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, które odbyło się 7 marca 2020 r. w Warszawie, przyjęto uchwałę dotyczącą zmian w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu. Naczelna Rada Adwokacka zdecydowała się przekazać projekt zmian w Kodeksie, przygotowany przez Komisję Etyki przy NRA, do szerokich konsultacji środowiska adwokackiego, zarówno indywidualnych (członków izb, członków pionu dyscyplinarnego, delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury),  jak i do zgromadzenia izb.

Naczelna Rada Adwokacka podjęła tę decyzję uwzględniając liczne prośby wyrażone podczas konferencji, spotkań środowiskowych, jak i nieoficjalnych rozmów.

Projekt zmian Kodeksu Etyki jest materiałem wyjściowym do dalszych prac NRA, która ostateczny projekt, uwzględniający głos środowiska adwokackiego,  przedstawi na Krajowym Zjeździe Adwokatury w listopadzie 2020 r.

Zmiany zaproponowane przez Komisję Etyki przy NRA są wykonaniem uchwały Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 r. KZA zobowiązał wówczas NRA do dokonania kompleksowej analizy Kodeksu Etyki Adwokackiej, przedstawienia propozycji zmian uwzględniających wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego, a także przedstawienia propozycji zmian zasad etyki adwokackiej, w tym w razie potrzeby opracowania projektu nowego Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Ze względu na koncepcję Komisji Etyki przy NRA, aby odejść od zapisów kazuistycznych w nowym Kodeksie Etyki, część przepisów związanych z wykonywaniem zawodu będzie przeniesiona do Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach, nad którym obecnie pracuje Komisja ds. Praktyki Adwokackiej przy NRA.   

Uwagi i propozycje zmian do projektu adwokaci i aplikanci adwokaccy mogą przesyłać do 15 lipca 2020 na adres: etyka@nra.pl, wypełniając załączony formularz.

Pobierz formularz do zgłaszania uwag

czytaj projekt zmian w KEA

czytaj uchwałę NRA nr 82/2020

czytaj opinie:

Adw. Pawła Gierasa

Adw. Ziemisława Gintowta

Adw. Macieja Łaszczuka

Adw. Marka Mikołajczyka

Adw. Przemysława Rosatiego

Tagi: etyka, projekt, KZA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email