Za nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

19.03.2015

W tym roku 190 adwokatów i 132 aplikantów adwokackich z 16 izb w całym kraju wzięło udział w Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - od 23 do 28 lutego.  W organizację obchodów aktywnie włączyła się także Naczelna Rada Adwokacka. 

Z najliczniejszym odzewem wśród adwokatów Tydzień spotkał się w izbie katowickiej – dyżur pełniło tam aż 43 adwokatów. Z kolei gdańska izba może się poszczycić aktywnością aplikantów adwokackich – w Tydzień zaangażowało się ich 58.

Dyżury pełnili po raz pierwszy w tym roku adwokaci-mediatorzy Centrum Mediacyjnego przy NRA.

Według relacji z Okręgowych Rad Adwokackich, udzielane porady dotyczyły m.in. spraw dotyczących oszustwa, przemocy domowej, wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, rozwodu i alimentów, zniesławienia, pobicia, kradzieży, stalkingu, gwałtu,  molestowania w pracy, przywłaszczenia mienia.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w  roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517). 

W organizację obchodów aktywnie włączyły się: Naczelna Rada Adwokacka, Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Komornicza, Krajowa Rada Notarialna oraz Komenda Główna Straży Granicznej oraz pierwszy raz w tym roku Centrum Mediacyjne przy NRA.

W dniach 23 lutego do 28 lutego zainteresowani mogli zgłaszać się po pomoc do Ośrodków Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, wyłonionych w ramach projektu „Wzmacnianie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem i umocnienie pozycji świadka” oraz podmiotów, które otrzymały dotację w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Dyżury pełnione w ramach Tygodnia miały interdyscyplinarny charakter: informacji udzielali nie tylko adwokaci, radcowie prawni, aplikanci adwokaccy i radcowscy, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz - w zakresie postępowania wykonawczego - kuratorzy sądowi i komornicy, a także adwokaci-mediatorzy Centrum Mediacyjnego przy NRA. Osoby pokrzywdzone mogły skorzystać z pomocy psychologicznej. 

 (zobacz statystyczne podsumowanie Tygodnia)

Tagi: NRA, ORA, pomoc

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email