Z prac komisji Komunikacji Społecznej NRA

26.03.2014

Adw. dr Michał Bieniak, przewodniczący komisji Komunikacji Społecznej NRA, przygotował informację o działalności komisji z pierwszego kwartału 2014 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

szanując rolę, jaką komunikacja wewnątrzśrodowiskowa powinna odgrywać w samorządzie adwokackim, jak zresztą każdym innym, w załączeniu pozwalam sobie przedstawić krótką informację o działalności Komisji Komunikacji Społecznej Naczelnej Rady Adwokackiej w pierwszym kwartale 2014 roku. Moim zamierzeniem jest publikowanie takich informacji cyklicznie w odstępach kilkumiesięcznych. Mam nadzieję, że pozwoli to Państwu na bieżąco zapoznawać się z działaniami Komisji.

Z poważaniem,

 adw. Michał Bieniak

Przewodniczący Komisji Komunikacji Społecznej

Naczelnej Rady Adwokackiej 

czytaj sprawozdanie:

Tagi: NRA. komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email