Wyższy Sąd Dyscyplinarny o wyroku Sądu Najwyższego

05.12.2019

W dniu 5 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy uznał, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej a Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym.

Wydane rozstrzygnięcie pion dyscyplinarny Adwokatury przyjmuje z dużym zadowoleniem.

Od miesiąca sierpnia 2019 r., po analizie ówczesnego stanu prawnego i trybu powołania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i stanowisku Orzecznika Trybunału zwracaliśmy się do I Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf z wnioskami aby przekazywane kasacje kierowane były do Izby Karnej Sądu Najwyższego celem rozpoznania.

Dzisiejsze rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego jest potwierdzeniem zasadności procedury wnioskowanej przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury.

Rozstrzygnięcie daje nadzieję na przywrócenie europejskich standardów procedowania i rozstrzygania. Daje nadzieję na bezstronność, apolityczność i poszanowanie praw i obowiązków stron postępowań dyscyplinarnych.

Prezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury

Adw. Jacek Ziobrowski

Tagi: sąd, WSD, europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email