Wytyczne CCBE dot. bezpieczeństwa teleinformacyjnego

05.02.2020

Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 18 stycznia 2020 r.  uchwałą przyjęła Wytyczne CCBE dotyczące poprawy bezpieczeństwa teleinformatycznego prawników zabezpieczającej przed bezprawną inwigilacją.

Publikujemy Wytyczne w wersji angielskiej oraz ich polskie tłumaczenie.

(czytaj Wytyczne CCBE w j. angielskim)

(czytaj polskie tłumaczenie Wytycznych)

Wytyczne są podzielone na dwie części: pierwsza to ogólne informacje o tym, w jaki sposób prawnicy mogą podejść do kwestii bezpieczeństwa teleinformatycznego, a druga to bardziej szczegółowe wskazówki dotyczące rodzaju środków technicznych, które prawnicy mogą zastosować w celu zabezpieczenia się przed bezprawną inwigilacją lub inną ingerencją w swoje systemy teleinformatyczne.

 

CCBE - Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy Council of Bars and Law Societies of Europe / Conseil des barreaux européens. Stowarzyszenie założone zostało w 1960 r. CCBE jest uznawane za głos europejskiego zawodu prawniczego, reprezentujący za pośrednictwem swoich członków ponad milion europejskich prawników. Członkostwo w CCBE obejmuje adwokatury i stowarzyszenia prawnicze z 45 krajów z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i szerzej pojętej Europy. Organizacja składa się z 32 pełnych członków, trzech członków stowarzyszonych i dziesięciu państw–obserwatorów. CCBE reprezentuje europejskie adwokatury i stowarzyszenia prawnicze przed  instytucjami europejskimi i organizacjami międzynarodowymi. Misją CCBE są kwestie związane z regulacją zawodu prawnika, obroną rządów prawa, praw człowieka i wartości demokratycznych. Obszary szczególnej troski obejmują prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości, cyfryzację procesów sądowych, rozwój praworządności i ochronę klienta.

Tagi: NRA, CCBE, wytyczne, bezpieczeństwo teleinformatyczne

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email