Wyrok TK ws czerwcowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

04.12.2015

Trybunał Konstytucyjny 3 grudnia wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucyją niektórych zapisów ustawy o TK z czerwca br. Naczelna Rada Adwokacka przedstawiła opinię amicus curiae w tej sprawie.  

Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją art. 137 ustawy o TK, w zakresie umożliwiającym Sejmowi poprzedniej kadencji (2011-2015) wybór dwóch sędziów TK w miejsce sędziów, których kadencja upływa odpowiednio 2 i 8 grudnia 2015 r. Za zgodne z konstytucją uznano natomiast przepisy regulujące wybór trzech sędziów wybranych w miejsce sędziów TK, których kadencja upływa 6 listopada 2015 r.

Trybunał uznał ponadto, że art. 21 ust. 1 ustawy o TK, dotyczący ślubowania składanego przez nowo wybranego sędziego TK wobec Prezydenta, nakłada na głowę państwa obowiązek niezwłocznego odebrania takiego ślubowania. Jakiekolwiek inne sposoby rozumienia tego przepisu są zaś niekonstytucyjne.

Podczas posiedzenia Trybunału opinię amicus curiae Naczelnej Rady Adwokackiej przedstawiał adw. Mikołaj Pietrzak, przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy NRA (czytaj opinię amicus curiae). W ocenie NRA art. 137 ustawy o TK w zakresie, w jakim dotyczy wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których kadencja upływa po zakończeniu kadencji Sejmu VII kadencji - jest niezgodny z art. 2 Konstytucji RP.

Zdaniem NRA, umożliwienie Sejmowi VII kadencji wyboru pięciu sędziów konstytucyjnych pomimo tego, że w okresie kadencji ten Sejm powinien był wybrać jedynie trzech sędziów, godziło w niezależność Trybunału Konstytucyjnego.

Na sali rozpraw obecni byli również m.in. adw. Ziemisław Gintowt, doradca Prezesa NRA, adw. Dominika Stępińska-Duch, przewodnicząca Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA oraz która wystąpiła również jako pełnomocnik Rady Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE zgłosiło się do postępowania w charakterze obserwatora), adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Zespołu ds. Kobiet przy NRA, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, członek KPCz przy NRA oraz adw.  Michał Szpakowski, przewodniczący Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy NRA.

 

 


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email