Wyniki ankiety nt. strategii dla Adwokatury

21.09.2015

Naczelna Rada Adwokacka zapoznała się z wynikami ogólnopolskiej ankiety nt. strategii dla Adwokatury podczas zebrania plenarnego w Płocku 19 września. Omówili je adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kardas. 

Na ankietę odpowiedziało 8622 adwokatów i aplikantów adwokackich - najliczniej reprezentowani byli adwokaci młodzi stażem. Zdecydowana większość opowiedziała się przeciwko połączeniu samorządu adwokackiego z samorządem radców prawnych, wskazując na róznice prawno-ustrojowej pozycji obu samorządów oraz odmienność historii i tradycji. Adwokaci jednak nie czują się zagrożeni rosnącą liczbą radców prawnych - mają podzielone zdanie co do konieczności przeciwdziałania odpływowi adwokatów do samorządu radców i nie chcą działań na rzecz zwiększenia liczebności adwokatów.

Adwokaci są za tym, by Adwokatura zwiększała wydatki przede wszystkim na doskonalenie zawodowe i działalność legislacyjną oraz szkolenie aplikantów - działalność wizerunkowa jest na czwartym miejscu, choć na pytanie czy Adwokatura powinna prowadzić akcję wizerunkową, promującą zawód adwokata i usług adwokackich, 94 proc. respondentów odpowiedziała twierdząco. Adwokaci opowiadają się też za zintensyfikowaniem działań samorządu adwokackiego w zakresie działalności publicznej, obejmującej inicjatywy prawodawcze oraz inne formy współuczestniczenia w kształtowaniu funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości. Są też za stworzeniem instytucjonalnego modelu pomocy prawnej z urzędu oraz za zmianą modelu obowiązkowegto doskonalenia zawodowego. 

(zobacz wyniki ankiety)

Po analizie wyników ankiety, adw. prof. dr hab. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kardas, przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRA, przedstawili projekt strategii Adwokatury. Będzie on szczegółowo omawiany podczas listopadowego zebrania plenarnego NRA.

Autorzy zaznaczają, że strategia powinna zostać zbudowana z uwzględnieniem miejsca Adwokatury wśród innych zawodów prawniczych. Obraz Adwokatury, jej społeczny prestiż, jest bowiem uzależniony od oceny funkcjonowania systemu ochrony prawnej lub wymiaru sprawiedliwości. Każda z dysfunkcji, z jaką spotyka się obywatel, obciąża wszystkie środowiska prawnicze i jest dla każdego z nich równie destrukcyjna - czytamy w dokumencie. (...) Sprawnie funkcjonujące postępowania sądowe, właściwie działająca prokuratura, etc. są równie ważne dla adwokatów, radców prawnych jak i dla sędziów, prokuratorów, notariuszy czy komorników. Idąc tym tokiem rozumowania, autorzy projektu strategii wskazują na ważny cel, jakim jest budowanie pozycji Adwokatury jako najaktywniejszego i najbardziej kreatywnego zawodu prawniczego. Adwokatura ma być liderem, który prowadzi szeroko zakrojoną profesjonalną, legislacyjną, marketingową, szkoleniową, kulturalną, oświatową i integracyjną działalność. 

Równie istotnym celem – jak przyznają autorzy projektu - jest konsekwentne podejmowanie inicjatyw ułatwiających adwokatom wykonywanie działalności zarobkowej.

(zobacz zarys strategii Adwokatury)

Tagi: NRA, adwokatura

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email