„Wy prawnicy trzymajcie się mocno, bo jesteście potrzebni ludziom” – wspomnienia adw. Czesława Jaworskiego z audiencji u bł. Jana Pawła II

25.04.2014

Ten dzień na zawsze zapadł w moich myślach, sercu i emocjach.  Dzień  audiencji,  w watykańskiej  auli  Pawła VI, u  Ojca Świętego Jana Pawła II  165 osobowej pielgrzymki adwokatów polskich, która udała się do Rzymu z okazji Wielkiego Jubileuszu Bożego Odkupienia oraz 22. rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły, Metropolity krakowskiego na Papieża.

Spotkanie z Papieżem było  dla nas zaszczytem ale również wielkim zaskoczeniem,  ponieważ nie było pewne, czy do niego dojdzie, ale z woli Ojca Świętego miało się odbyć spotkanie dla pielgrzymek z Polski właśnie w dniu 16 października, tak ważnym dla Kościoła i Świata. Przez cały poprzedzający wieczór (a sądzę, że także w czasie przerywanego snu), zastanawiałem się nad słowami, które miałem skierować do Ojca Świętego, jako prezes Naczelnej Rady Adwokackiej w imieniu polskiej adwokatury. Przygotowany na piśmie tekst starałem się zapamiętać, chociaż przychodziło mi to z trudem. Doświadczałem na sobie co to są emocje i trema.

W końcu nastał ten oczekiwany dzień. Nie pamiętam już w jaki sposób, lecz znaleźliśmy się w wielkiej sali razem z przeszło dziewięciotysięcznym, kolorowym, rozśpiewanym tłumem pielgrzymów z całej Polski. Wyróżniała się największa grupa pielgrzymkowa z Radia Maria, która przyjechała z własną strażacką orkiestrą. Nasza grupa ulokowana została blisko wysoko położonej sceny, na której po środku ustawiony został fotel papieski. Czas oczekiwania płynął bardzo powoli. W pewnym momencie wchodzącego z naszej lewej strony Papieża przywitały owacje i donośny śpiew oczekujących. Szedł bardzo powoli posługując się laską, a druga ręką w geście błogosławieństwa pozdrawiał obecnych. Za nim w pewnej odległości podążała grupa kardynałów i biskupów z księdzem Stanisławem Dziwiszem na czele. Usłyszeliśmy głos Papieża: „Łaska wam od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa! Tymi słowami św. Pawła witam serdecznie wszystkich obecnych na dzisiejszej audiencji w Watykanie”. Następnie Ojciec Święty powitał poszczególne grupy pielgrzymkowe w tym również naszą adwokacką. W krótkiej homilii, w której podkreślił znaczenie Wielkiego Jubileuszu i sens pielgrzymowania, dziękował tym, których starania przyczyniają się do umocnienia instytucji rodziny i obrony życia oraz wszystkim rodakom w kraju i na całym świecie za towarzyszenie Mu modlitwą i okazywane wsparcie duchowe w pełnionej przez Niego misji.

Po homilii delegaci poszczególnych grup pielgrzymkowych mieli okazję bezpośrednio spotkać się z Papieżem, porozmawiać z Nim, uścisnąć Jego dłonie i wyrazić Mu słowa najwyższego szacunku. Szedłem dosyć długo z Koleżankami i Kolegami naszej delegacji adwokackiej, po zbyt wysokich schodach - tak mnie się przynajmniej wydawało. Starałem sobie przypomnieć słowa, które miałem skierować do Niego. Mimo woli robiłem również rachunek sumienia z własnego życia. Kłębowisko myśli i odczuć. Względną równowagę odzyskałem, gdy ucałowałem pierścień papieski, poczułem ciepły, przyjazny  uścisk dłoni Papieża i Jego przenikliwy wzrok, którym jakby prześwietlona została cała moja osoba. Wówczas usłyszałem wypowiadany przez siebie tekst: „ Najukochańszy Ojcze Święty! W imieniu polskiej adwokatury przekazuję Ci słowa miłości, największego szacunku, a także zapewnienia o naszej wierności dla zasad, które głosisz jako następca Świętego Piotra. Z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego oraz rozpoczynającej się 23. rocznicy Twojego powołania na Stolicę Piotrową życzymy Ci, Ojcze Święty, wszelkich Łask Bożych oraz zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Proszę Cię Ojcze Święty o błogosławieństwo dla polskiej adwokatury, naszych rodzin, dla całej wielkiej rodziny prawników w Polsce”. Następnie przedstawiłem Papieżowi osoby towarzyszące – b. ministra sprawiedliwości, rzecznika  dyscyplinarnego NRA – adw. Zbigniewa Dykę, skarbnika NRA – adw. Andrzeja Siemińskiego, członka NRA - adw. Andrzeja Dzięcioła, dziekan ORA w Płocku - adw. Joannę Kaczorowską oraz adw. Jolantę Ostrowską z Izby krakowskiej, córkę wielce zasłużonego adwokata Kazimierza Ostrowskiego z Krakowa, osobistego przyjaciela Papieża. Każda z tych osób zamieniła z Papieżem po kilka zdań na temat Go interesujący, a dotyczący miejsc z których pochodzili i które reprezentowali. Udzielając błogosławieństwa Ojciec  Święty powiedział: „Wy prawnicy trzymajcie się mocno, bo jesteście potrzebni ludziom”.

Mija prawie czternaście lat od tamtego wydarzenia a jest ono ciągle żywe i aktualne w naszej wdzięcznej pamięci. Stanowi dla nas - jego uczestników - ważny przyczynek dla naszych rozmyślań w dniu kanonizacji naszego Papieża, z którym spotykaliśmy się i z którego nauk ciągle korzystamy. Również ważny dla naszej adwokackiej tożsamości.

Adw. Czesław Jaworski 

 

 

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email