Wraca projekt ustawy o postępowaniach dyscyplinarnych

27.02.2013

Naczelna Rada Adwokacka otrzymała do zaopiniowania projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym wobec osób wykonujących niektóre zawody prawnicze. Jest to poprawiona wersja projektu złożonego do Marszałek Sejmu 29 sierpnia 2012 r. przez Klub Parlamentarny Solidarna Polska.

Poselski projekt ustawy zakłada wspólny tryb postępowania dyscyplinarnego dla sędziów sądów powszechnych, prokuratorów i asesorów jednostek organizacyjnych prokuratury czynnych zawodowo jak też w stanie spoczynku, adwokatów i aplikantów adwokackich, radców prawnych i aplikantów radcowskich, komorników sądowych, asesorów i aplikantów komorniczych, notariuszy, asesorów i aplikantów notarialnych.

Sprawy w pierwszej instancji miałyby rozpatrywać sądy wyodrębnione w ramach sądownictwa powszechnego, w drugiej instancji Sąd Najwyższy.

Autorzy projektu uzasadniają, że założenie ustawy nawiązuje do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz ratyfikowanej przez Polskę Deklaracji Praw Człowieka.

Poprzedni projekt został wycofany przez samego wnioskodawcę 4 lutego, natomiast jego poprawiona wersja trafiła na biurko Marszałek Sejmu 8 lutego.

Przypomnijmy, że poprzedni projekt ustawy o postępowaniu dyscyplinarnym został skrytykowany przez środowiska prawnicze, w tym Naczelną Radę Adwokacką, która przekazała Marszałek Sejmu trzy opinie w tej sprawie.

Zachęcamy Państwa do przesyłania opinii na temat nowego projektu do biura NRA.

Czytaj projekt:

Tagi: sąd, legislacja, dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email