Władze samorządu adwokackiego spotkały się z ministrem Zbigniewem Ziobro

27.01.2016

Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA i Ziemisław Gintowt, członek NRA spotkali się 26 stycznia br. z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro.

Podczas spotkania rozmawiano między innymi o funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości i o potrzebie zmian legislacyjnych, w szczególności w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w kodeksie postępowania karnego oraz w kodeksie postępowania cywilnego.

Przedstawiciele NRA przekazali ministrowi memorandum, w którym znalazły się postulaty dotyczące reformy procesu cywilnego w tym m.in. udostępnienie adwokatom bazy PESEL i wyszukiwarek ksiąg wieczystych, zmiana modelu opłat sądowych czy też wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego w postępowaniach gospodarczych.

Przedmiotem rozmowy był również postulat złagodzenia kar porządkowych, jakie sądy mogą nakładać na adwokatów za niewłaściwe zachowanie podczas rozprawy. Minister Zbigniew Ziobro zadeklarował gotowość znacznego złagodzenia obowiązujących obecnie regulacji w stosunku do pełnomocników procesowych, których zadaniem ustawowym jest obrona interesów stron.

Podczas spotkania min. Ziobro zadeklarował wnikliwą analizę przedstawionych postulatów, a także zapewnił o chęci współpracy z NRA.

W spotkaniu, obok ministra sprawiedliwości, resort reprezentowali: Marcin Warchoł, podsekretarz stanu, Iwona Kujawa, dyrektor departamentu zawodów prawniczych i dostępu do pomocy prawnej oraz Wojciech Ulitko, zastępca dyrektora departamentu legislacyjnego.

(czytaj memorandum)

Tagi: NRA, ministerstwo sprawiedliwości

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email