Wkład NRA w bieżące prace legislacyjne

27.11.2014

Przedstawiciele NRA - adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA oraz adw. prof. dr hab. Piotr Kruszyński, członek NRA  26 listopada wzięli udział w spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczącym bieżących prac legislacyjnych.

Na spotkaniu obecni byli także m.in. wiceminister sprawiedliwości Monika Zbrojewska oraz Tomasz Darkowski, dyrektor departamentu prawa karnego w ministerstwie. Rozmowa dotyczyła bieżących prac legislacyjnych, w szczególności kształtu założeń do rozporządzenia ministra sprawiedliwości co do sposobu wyznaczania obrońcy z urzędu i nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Reprezentanci NRA przedstawili także postulaty, dotyczące nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o księgach wieczystych.

Spotkanie miało charakter roboczy a postulaty NRA zostały przyjęte przez przedstawicieli ministerstwa sprawiedliwości ze zrozumieniem i  będą przedmiotem dalszych prac legislacyjnych.

Tagi: NRA, ministerstwo

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email