Wielki jubileusz mecenasa Czesława Jaworskiego

05.09.2014

Redaktor naczelny „Palestry”, były Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, jeden z największych autorytetów w środowisku prawniczym – adw. Czesław Jaworski - 6 września kończy osiemdziesiąt lat. W tym roku przypada również 50-lecie pracy Pana Mecenasa w samorządzie adwokackim.

Urodził się w 1934 roku w Warszawie. W latach 1952-1956 studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Aplikację adwokacką odbywał w Olsztynie, na listę adwokatów został wpisany w roku 1960. Już w cztery lata po egzaminie adwokackim powierzono mu funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego NRA. Później pełnił obowiązki m.in. sekretarza i wicedziekana ORA w Warszawie, a także wiceprezesa NRA. W roku 1995 Krajowy Zjazd Adwokatury wybrał adw. Czesława Jaworskiego na prezesa NRA. Stanowisko to pełnił przez dwie kadencje - do roku 2001 r.

Niemalże od początku swojej kariery adwokackiej mecenas Jaworski jest związany z pismem „Palestra”. Już w roku 1970 został członkiem kolegium redakcyjnego, a w roku 1990 redaktorem naczelnym pisma. Dwa lata później zrezygnował z kierowania „Palestrą” z powodu objęcia funkcji wiceprezesa NRA. Redaktorem naczelnym został ponownie w roku 2010, po tragicznej śmierci ówczesnego redaktora naczelnego – adw. Stanisława Mikke, który zginął w katastrofie smoleńskiej.

W karierze zawodowej adw. Jaworskiego nie brakowało spraw spektakularnych, zawiłych i niezwykle interesujących. W latach 60-tych prowadził wiele spraw gospodarczych m.in. był obrońcą kilku oskarżonych w głośnej aferze mięsnej. Później, w latach 90-tych reprezentował klientów związanych z aferą FOZZ, ART-B czy aferą alkoholową. Był obrońcą w procesach politycznych okresu PRL. Bronił m.in. działaczy NSZZ „Solidarność” – Tadeusza Jedynaka czy Bogdana Lisa. Występował w wielu procesach przed sądami wojskowymi, był też obrońcą księdza Kazimierza Jancarza z Nowej Huty. Pan Mecenas prowadził również sprawy związane ze służbami specjalnymi i z oskarżeniami o kłamstwa lustracyjne.

Mecenas Jaworski trzykrotnie wchodził w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. W roku 2007 został odznaczony Wielką Odznaką Adwokatura Zasłużonym, zaś w 2009 roku Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mecenas Czesław Jaworski cieszy się w środowisku adwokackim wielkim szacunkiem i uznaniem. Koledzy cenią w Nim jego stoicki spokój, opanowanie, wierność zasadom, otwartość na każdego człowieka. Dobrą opinią cieszy się nie tylko w Adwokaturze. Jeden z dzienników na wieść, że mec. Jaworski będzie obrońcą w głośnym procesie skomentował: „Pana X będzie reprezentował adwokat najlepszy z najlepszych”.

Panu Mecenasowi składamy najserdeczniejsze życzenia.

Przypominamy Państwu również film z mec. Czesławem Jaworskim z cyklu „Nestorzy Adwokatury Polskiej”.

Oglądaj film

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email