Weźmy razem udział w Marszu Żywych

28.03.2014

Wszyscy adwokaci i aplikanci adwokaccy zaproszeni są do udziału w „Marszu Żywych”, który odbędzie się 28 kwietnia  w Oświęcimiu. Naczelna Rada Adwokacka wraz z Komisją Współpracy z Zagranicą przy NRA chce, aby środowisko adwokackie wspólnie wzięło udział w tym wydarzeniu w ramach Dnia Pamięci Holokaustu.

W ten sposób uczczona zostanie również pamięć o kolegach adwokatach pochodzenia żydowskiego, którzy przed II wojną światową stanowili 50% adwokatury. Ogromna ich liczba zginęła podczas wojny.

Każdego roku, w Dzień Pamięci Holokaustu – Jom HaSzoa - Oświęcim zapełnia się gwarem młodych Żydów z całego świata przybywających, by symbolicznym Marszem Żywych (March of the Living) pokazać światu, że pamiętają o Zagładzie, nie zgadzają się z rasizmem i podziałami, i wierzą w lepszą przyszłość dla siebie i dla następnych pokoleń.

Bolesna historia może być także źródłem nauki na przyszłość , pomocnej w budowaniu lepszego świata, opartego na zasadach demokracji i poszanowania praw każdego człowieka. Marsze Żywych,  jako inicjatywa edukacyjna, organizowane są od 23 lat, są hołdem dla ofiar Holokaustu i wyrazem pamięci o nich.

Adwokaci i aplikanci, którzy chcieliby wziąć udział w Marszu, proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie: (http://www.shalomoswiecim.pl/formularz-zg-oszeniowy-1.html) i przesłanie go wraz z dowodem wpłaty w wysokości 100 zł.

Wpłaty z dopiskiem „Marsz Żywych” należy kierować na konto Stowarzyszenia Służba Szalom w Oświęcimiu: 12 1240 1170 1111 0010 1577 1468.  Termin przysyłania zgłoszeń upływa 5 kwietnia 2014 r.

Prosimy również o przekazanie informacji o udziale do biura NRA: info@nra.pl w celu koordynacji organizacyjnej, abyśmy mogli wziąć udział w Marszu jako jedna grupa adwokacka.

adw. Andrzej Zwara, prezes NRA

adw. Jan Roliński, członek Komisji Współpracy z Zagranicą przy NRA

 

Tagi: zaproszenie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email