Walka o PESEL

27.03.2013

Przyjęta przez Sejm nowela kpc (druk sejmowy nr 1164) wprowadzająca wymóg wskazania w pozwie jednego z numerów identyfikacyjnych tj. numeru PESEL, NIP lub KRS, wywołała sprzeciw środowiska adwokackiego. Jego wyrazem jest m.in. uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z 16 marca 2013 r. a także liczne komentarze adwokatów w prasie, na portalach internetowych i w dyskusjach prywatnych.

- Naprawiając procedurę elektronicznego postępowania upominawczego, posłowie – chyba nie całkiem świadomie – poszerzyli obowiązki związane również z tradycyjnym postępowaniem. – czytamy w artykule pt. „Naprawili e-sąd, popsuli pozostałe”, który ukazał się w dzisiejszym Dzienniku Gazeta Prawna.

Podczas ostatniego posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, przyjęta została uchwała negatywnie oceniającą pierwotny projekt zmian Kodeksu postępowania cywilnego (druk sejmowy 988) w zakresie penalizacji nieprawidłowego oznaczenia adres zamieszkania lub siedziby stron. Adwokaci, świadomi złych praktyk do jakich dochodziło w sprawach rozpoznawanych w trybie przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym, uważają jednak, że nie jest właściwym rozwiązaniem wprowadzanie przepisów penalizujących wskazanie złego adresu, jeśli nie zostanie udostępniona możliwość elektronicznej weryfikacji adresu zamieszkania uczestników postępowań cywilnych. Naczelna Rada Adwokacka postuluje odstąpienie od penalizacji oznaczenia nieprawidłowego adresu na rzecz innych rozwiązań legislacyjnych, rzeczywiście niwelujących to negatywne zjawisko. Adwokaci w uchwale odnieśli się do wyjściowego projektu ustawy. Trzeba jednak nadmienić, że w trakcie prac komisji sejmowej, projekt ten został istotnie zmieniony (druk sejmowy nr 1164) m.in. poprzez nałożenie – ponad wyjściowy obowiązek wskazywania danych adresowych – także podawania numeru PESEL czy numeru NIP osób fizycznych oraz penalizację pomyłki w tym zakresie.

Adwokaci podkreślają, że pełnomocnicy  adwokaci i radcowie prawni  nie mają interesu prawnego w uzyskiwaniu numeru PESEL ponieważ nie są uczestnikami sporu.

Decyzja co do dalszych losów projektu jest teraz w kompetencji Senatu RP. 28 marca do Senatu wpłynęła opinia na temat tego projektu, autorstwa adw. Marcina Jerzego Majewskiego.

Czytaj:

uchwałę nr 99/2013 NRA

artykuł „Naprawili e-sąd, popsuli pozostałe”

artykuł „Rykoszetem z e-sądu dostaną wszyscy”

opinia adw. Marcina Jerzego Majewskiego

Tagi: e-sądy, NRA, kodeks, legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email