Wakacyjny numer "Palestry"

07.08.2018

Zapraszamy do lektury najnowszej, wakacyjnej "Palestry", oznaczonej numerami 7-8 (lipiec-sierpień). 

Wśród polecanych przez redakcję tematów są: 

- artykuł o głośnym "adwokackim" orzeczeniu ETPCz w sprawie Laurent v. Francja 

- tajemnica zawodowa doradcy restrukturyzacyjnego

- ochrona danych osobowych a cele procesu karnego

- rewindykacja utraconych ruchomości na przykładzie księgozbioru wilanowskiego

- wątpliwości w ustaleniu wynagrodzenia z tytułu naruszenia praw autorskich

- odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody komunikacyjne powstałe w związku z OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (zagadnienia praktyczne)

- tryby nadzwyczajne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Zachęcamy do lektury:

(czytaj w wersji pdf)

 

Tagi: Palestra

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email