W Warszawie rozpoczęło się Europejskie Forum Pro Bono

24.10.2013

Prawnicy, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych wymienią się doświadczeniem związanym z działalnością pro bono podczas VII Europejskiego Forum Pro Bono, które dzisiaj rozpoczyna się w Warszawie. Polska po raz pierwszy jest gospodarzem tego wydarzenia.

Ponad 300 uczestników z całego świata weźmie udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach, dzięki którym poznają najnowsze osiągnięcia w dziedzinie pro bono oraz podzielą się bieżącymi problemami związanymi z niesieniem bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie praw człowieka. Uczestnicy rozmawiać będą m.in. o dostępie do pomocy prawnej w Polsce i działalności pro bono, projektach związanych z prawami mniejszości seksualnych oraz o prawach kobiet. Zapoznają się również z systemem pro bono na świecie – w Azji, na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce oraz w Rosji i na Ukrainie. Dyskusje panelowe poświęcone będą również relacjom biznesu z prawami człowieka, klinikom prawa, a także roli jaką odgrywają związki adwokackie w pomocy pro bono. Na zakończenie pierwszego dnia Forum, podczas uroczystej kolacji, wręczone zostaną nagrody PILnet za działalność pro bono.

W otwarciu Forum uczestniczy Shirin Ebadi, laureatka pokojowej nagrody Nobla z 2003 roku, prof. Andrzej Rzepliński, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Filip Czernicki, prezes fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Atanas Politov, prezes PILnet.

Naczelną Radę Adwokacką reprezentują adw. dr Monika Strus-Wołos, adw. Mikołaj Pietrzak oraz adw. Maciej Bednarkiewicz. Adwokaci wezmą udział w dzisiejszych panelach dyskusyjnych.

Forum jest jedyną platformą dającą możliwość międzynarodowej perspektywy porównawczej dotyczącej działalności pro bono, poznania rozwiązań obowiązujących i stosowanych w różnych krajach. Forum daje też organizacjom pozarządowym szansę uzyskania istotnej pomocy prawnej oraz zapewnia prawnikom sektora prywatnego możliwości działalności jako wolontariusze. Wydarzenie zorganizował PILnet (the Global Network for Public Interest Law), we współpracy m.in z Naczelną Radą Adwokacką. Patronat nad Forum objął Bronisław Komorowski, Prezydent RP.

czytaj agendę Europejskiego Forum Pro Bono

 

Tagi: NRA, pomoc, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email