W Senacie o wykonywaniu przez Polskę wyroków ETPCz

31.05.2012

Adw. Justyna Metelska z Komisji Praw Człowieka przy NRA wzięła udział w dniu 16 maja 2012 r. w posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, podczas którego omówiono stan wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę.

Pod względem liczby wnoszonych skarg, Polska zajmuje 7 miejsce, po Rosji, Turcji, Włoszech, Rumunii, Ukrainie i Serbii. Z informacji przedstawionych Komisji przez przedstawicieli resortów sprawiedliwości i spraw zagranicznych oraz rzecznika praw obywatelskich wynika, że do najczęstszych polskich problemów nadal należą sprawy dotyczące przewlekłości postępowań, warunków więziennych oraz zasad stosowania aresztów tymczasowych.

Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Polska znajduje się w grupie państw, które nie wywiązują się z wykonywania wyroków ETPCz w sposób wystarczający. Istnieje zatem konieczność monitorowania tej problematyki i przygotowywania odpowiednich projektów nowelizacji będących odpowiedzią na orzeczenia Trybunału. W kwietniu 2012 r. sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka przyjęła dezyderat w sprawie corocznego przygotowywania przez rząd informacji o stanie wykonania wyroków ETPCz.

Projekt raportu Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczący wykonywania wyroków ETPCz, jak zapowiedział Jakub Wołąsiewicz, ma wkrótce trafić do uzgodnień międzyresortowych, a następnie zostanie przekazany parlamentowi.

Senator Michał Seweryński, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, zapowiedział, że Komisja zleci przygotowanie opinii prawnych w sprawie dezyderatów dotyczących przygotowywania przez rząd informacji o wykonaniu wyroków Trybunału i umożliwienia komisjom parlamentarnym opiniowania polskich kandydatów na sędziów ETPCz.

Poniżej, za zgodą Kancelarii Senatu, udostępniamy materiały przygotowane specjalnie na niniejsze spotkanie.

Czytaj „Materiały na posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 16 maja 2012 r. Wykonanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez Polskę – podstawowe informacje

Tagi: człowieka, NRA, ministerstwo, komisja, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email