W Senacie o gwarancjach ochrony konstytucyjnych praw wolności jednostki

27.05.2014

Ogólnopolska konferencja naukowa ,,Gwarancje ochrony konstytucyjnych praw i wolności jednostki” odbyła się 23 maja w Senacie.

Debata podzielona została na dwa panele: panel ekspercki pt. „Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela – założenia a praktyka ustrojowa” z udziałem m.in. Wojciecha Węgrzyna, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, prof. Artura Nowaka-Fara, podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezesa Najwyższej Izby Kontroli i dr. Bohdana Zdziennickiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prof. Dariusza Dudka, kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego KUL, doc. dr Ryszarda Piotrowskiego z Wydziału Prawa i Administracji UW. Moderatorem był adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA.

Spośród wielu ciekawych wystąpień, dużym zainteresowaniem cieszył się temat miejskiego monitoringu. Mówił o nim Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli. NIK przeprowadził kontrolę w 20 miastach w całym kraju, sprawdzając, czy służą one poprawie bezpieczeństwa, czy jedynie celom fiskalnym - by karać za złe parkowanie. Krzysztof Kwiatkowski poinformował, że choć monitoring nie poprawia bezpieczeństwa we wszystkich kontrolowanych miastach, to spełnia tę rolę w Warszawie.

Tematy poruszane w panelu, m.in. rola ministra sprawiedliwości w systemie ochrony konstytucyjnych praw, gwarancja ochrony praw podstawowych w Polsce z perspektywy Europejskiego Trybunału Praw, ochrona praw człowieka a profesja prawnika czy ochrona praw i wolności w praktyce sądów administracyjnych - wywołały sporą dyskusję.

Drugi panel, studencko-doktorancki, nosił tytuł „Ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela – regulacje prawne i założenia doktrynalne”.

Konferencja odbyła się będzie pod patronatem Marka Biernackiego – ministra sprawiedliwości, prof. Krzysztofa Rączki – dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz adw. Pawła Rybińskiego – dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Zorganizowało ją Międzynarodowy Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego, partnerem wydarzenia była Kancelaria Głuchowski Siemiątkowski Zwara oraz Wydawnictwo C.H. Beck.

 

Tagi: NRA, konferencja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email