W obronie Julii Tymoszenko

28.05.2012

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wyraziła zaniepokojenie sprawą byłej premier Ukrainy. – Wzywamy o zagwarantowanie jej osobie właściwej opieki medycznej, wzywamy o zaprzestanie działań mających na celu jej upokorzenie i poniżenie. – napisał adw. Mikołaj Pietrzak w liście do ambasadora Republiki Ukrainy w RP.

- Republika Ukrainy jako państwo będące członkiem Rady Europy oraz aspirujące do członkostwa w Unii Europejskiej zobowiązana jest do przestrzegania podstawowych zasad demokratycznego państwa prawa – tłumaczą adwokaci. Ich zdaniem, sytuacja Julii Tymoszenko jest alarmująca w kontekście przestrzegania praw i wolności jednostki, w tym gwarancji płynących z art. 3 i 6 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wątpliwości adwokatów wynikają z przekazów medialnych o warunkach odbywania przez panią premier kary pozbawienia wolności, w tym możliwości leczenia, oraz jej dalszym uczestnictwie w procesie karnym.

Adw. Mikołaj Pietrzak wystosował również pisma do dwóch organizacji zrzeszających adwokatów w Kijowie, w których zgłasza gotowość Komisji do podjęcia wspólnych działań ukierunkowanych na zapewnienie przestrzegania praw i wolności jednostek w środkowo-wschodniej Europie.

Czytaj:

list do ambasadora Republiki Ukrainy w RP

list do Stowarzyszenia Adwokatów Ukrainy w Kijowie

list do Asocjacji Adwokatów Ukrainy w Kijowie

Tagi: człowieka, NRA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email