W obronie azerskiego adwokata

28.05.2013

Decyzja prezydium Rady Adwokackiej w Azerbejdżanie z 8 maja 2013 r., na mocy której adw. Aslan Ismayov został pozbawiony prawa do wykonywania zawodu, zaniepokoiła członków Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Pisma w tej sprawie zostały wysłane do ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce oraz dyrektora Departamentu Wschodniego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP.

- Jak wynika z doniesień prasowych, powyższa decyzja była uwarunkowana politycznie i spowodowana krytycznymi uwagami formułowanymi przez Aslana Ismayilova wobec władz Azerbejdżanu, jak również udziału Aslana Ismayilova w powszechnie znanych oraz komentowanych sprawach związanych z łamaniem podstawowych praw politycznych i obywatelskich Azerbejdżanu. – czytamy w liście do ambasadora.

Członkowie KPCz podkreślają, że stosowanie kar dyscyplinarnych wobec adwokatów nie może być dyktowane względami pozamerytorycznymi i podejmowanymi na tle bieżących wydarzeń politycznych.

W związku z tym, polscy adwokaci apelują o interwencję zmierzającą do przywrócenia Aslana Ismayilova do wykonywania zawodu oraz do wprowadzenia systemowych rozwiązań prawnych mających na celu zagwarantowanie i respektowanie autonomii adwokatów w Azerbejdżanie.

Komisja Praw Człowieka NRA już kilkakrotnie wyrażała swój sprzeciw w odniesieniu do problemu naruszenia demokratycznych praw jednostki oraz praw do wykonywania wolnego zawodu adwokata w wielu krajach – w tym w Gruzji, Białorusi, Turcji oraz na Ukrainie.

Czytaj:

pismo do ambasadora Republiki Azerbejdżanu w Polsce i dyrektora Departamentu Wschodniego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP

Tagi: człowieka, NRA, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email