Uwagi NRA do projektu nowelizacji ustawy o ordynacji podatkowej

22.01.2016

Naczelna Rada Adwokacka zgłosiła swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Pismo zostało wysłane do Ministerstwa Finansów. 

NRA zgłasza postulat zmiany art. 1 projektu ustawy w zakresie treści art. 119 p. paragraf 1 ordynacji podatkowej poprzez poszerzenie kręgu osób wchodzącyh w skład Rady do Spraw Unikania Opodatkowania o jednego członka wskazanego przez Naczelną Radę Adwokacką oraz jednego członka wskazanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych.

 

(czytaj całą opinię)

Tagi: NRA, opinia, ustawa, podatki

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email