UWAGA - zmieniono warunki ubezpieczeń OC dla adwokatów

09.02.2012

Po negocjacjach Komisji NRA ds. ubezpieczenia OC adwokatów z PZU i HDI Asekuracja SA osiągnięto porozumienie w zakresie przyjęcia aneksu do umowy generalnej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014. Prezydium NRA wystosowało w tej sprawie komunikat do adwokatów:

 

Komunikat Prezydium NRA

Uprzejmie informujemy, że wyniku negocjacji przeprowadzonych przez członków powołanej na posiedzeniu NRA w dniu 11 stycznia 2012 Komisji ds. ubezpieczenia OC adwokatów z przedstawicielami PZU i HDI Asekuracja SA, osiągnięto porozumienie w zakresie przyjęcia aneksu do umowy generalnej z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie programu ubezpieczeniowego dla adwokatów na lata 2012-2014, na mocy którego zostaną wprowadzone korzystniejsze zasady ubezpieczenia odpowiedzialności OC adwokatów, jak również wypracowano dostosowaną do potrzeb Izb Adwokackich umowę o współpracy technicznej.

Zmiany te wprowadzają m.in. nowy wariant ubezpieczenia podstawowego z sumą gwarancyjną 100 000 euro wraz z asystą prawną (składka miesięczna 58 złotych + 3 złote) – bez konieczności wykupienia ubezpieczenia grupowego.

W związku z zaistniałymi zmianami uprzejmie informujemy, iż termin do składania wniosku o ubezpieczenie i deklaracji został przesunięty do 31 marca 2012 roku.

Każdy adwokat wykonujący zawód w dniu 1 stycznia 2012 roku i po tej dacie jest objęty ochroną ubezpieczeniową opiewającą na sumę gwarancyjną – 100 000 euro ubezpieczenia podstawowego wraz z usługą asysty prawnej oraz 250 000 euro w ramach ubezpieczenia dodatkowego z zastrzeżeniem, że do 31 marca 2012 roku może zadeklarować inną sumę gwarancyjną określoną w Umowie Generalnej w zakresie ubezpieczenia podstawowego, przy czym zadeklarowana suma gwarancyjna będzie obowiązywała od 1 stycznia 2012 roku.

Szczegóły związane z realizacją umowy ubezpieczeniowej zostaną podane do wiadomości niezwłocznie po podpisaniu aneksu do Umowy Generalnej i umowy o współpracy technicznej. W szczególności poinformujemy, czy będzie zachodziła konieczność ponownego złożenia deklaracji (zgodnie z nowym wzorem) przez te osoby, które już złożyły deklarację przystąpienia do ubezpieczenia i nie są zainteresowane zmianą wariantu ubezpieczenia.

Tagi: NRA, ubezpieczenia

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email