Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej wróciła do Sejmu

04.08.2015

Połączone Komisje sejmowe: Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka, obradowały 3 sierpnia wieczorem nad uchwałą Senatu ws ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. 

Podczas posiedzenia Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA. Większość poprawek uchwalonych przez Senat została zatwierdzona przez połączone komisje sejmowe. W szczególności były to: poprawka wykreślająca z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej sporządzenie pierwszego pisma procesowego w sprawie (pozew, skarga do sądu administracyjnego) oraz poprawka wykreślająca przepis, nakładający na adwokatów obowiązek zabezpieczenia bazy aktów prawnych.

W kompetencji NRA pozostało również uchwalenie regulaminu w sprawie zasad wyznaczania adwokatów do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Naczelna Rada Adwokacka uchwali taki regulamin, przyjmując jako główną zasadę zasadę dobrowolności. 


Tagi: ustawa, pomoc, Sejm, NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email