Usługi prawne pro bono wolne od podatku?

26.06.2013

20 czerwca podczas seminarium w Instytucie Spraw Publicznych, Ministerstwo Gospodarki przedstawiło propozycję mającą znaleźć się w tzw. czwartej ustawie deregulacyjnej. Propozycja dotyczy wyłączenia z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej na rzecz osób niezamożnych objętych pomocą społeczną w sytuacji złożenia przez nie dokumentu poświadczającego korzystanie z tej pomocy.

W celu kompleksowego uregulowania tego zagadnienia resort zaproponował także zwolnienie z podatku dochodowego beneficjenta bezpłatnej pomocy prawnej.

Stanowisko przedstawił wiceminister gospodarki Mariusz Haładyj.

Na spotkaniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentowali: adw. Andrzej Siemiński, doradca prezesa NRA ds. organizacyjnych  oraz  adw. Magdalena Fertak, wiceprzewodnicząca komisji  ds. Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono NRA.

W toku dyskusji wskazywano na  zawężony  krąg osób, do których pomoc zwolniona z podatków miałaby trafiać – propozycja ministra gospodarki dotyczy wyłącznie osób korzystających z pomocy społecznej. Propozycja Naczelnej Rady Adwokackiej zmierza do poszerzenia tej grupy o wszystkie osoby uprawnione do jej korzystania.

adw. Magdalena Fertak

wiceprzewodnicząca

Komisji Wizerunku Zewnętrznego i Działalności Pro Bono przy NRA


Czytaj więcej

Tagi: NRA, ministerstwo, deregulacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email