Upamiętnijmy miejsca pamięci adwokatów i aplikantów – mec. Bartosz Grohman

12.08.2013

Adw. Bartosz Grohman wystosował wniosek do dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego miasta stołecznego Warszawy, w którym apeluje o zewidencjonowane w lokalnych mapach i objęcie ochroną miejsc pamięci o członkach Adwokatury, którzy zginęli w efekcie okupacji i walk powstańczych.

W liście do dyrektora Marka Mikosa, adw. Bartosz Grohman zwraca uwagę, że uchwała Rady m.st. Warszawy z 11 lipca 2013 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego „nie uwzględnia niektórych miejsc i obiektów upamiętniających osoby lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego, w szczególności uprzednio ufundowane i istniejące już tablice pamiątkowe w Warszawie”. Jako przykłady, adwokat wymienia: tablicę przy Alejach Ujazdowskich 49, znajdującą się na fasadzie budynku stanowiącego siedzibę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, dwie tablice przy ul. Świętojerskiej 16, znajdujące się na fasadzie budynku stanowiącego siedzibę Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz tablicę przy ul. Filtrowej 7, znajdującą się na fasadzie budynku, w którym zmarł adwokat Cyryl Ratajski.

Więcej informacji na temat inicjatywy adw. Bartosza Grohmana dostępne jest na stronie http://www.bartoszgrohman.pl.

Czytaj wniosek

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email