Umowa o współpracy Centrum Mediacji przy NRA i Wyższej Szkoły Bankowej

27.04.2020

Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zawarło umowę o współpracy z  Wyższą Szkołą Bankową, stając się partnerem strategicznym szkoły. 

Umowę podpisała Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, WSB we Wrocławiu i  WSB we Wrocławiu Oddział w Opolu.

Podpisanie porozumienia da Centrum, a tym samym jego mediatorom, szansę na rozwój poprzez prowadzenie przez nich zajęć dydaktycznych w zakresie przedmiotów specjalnościowych oraz szkoleń.

W dalszym etapie współpracy Centrum będzie miało możliwość publikacji w Zeszytach Naukowych, uczestnictwa w konferencjach naukowych i seminariach na zasadach obowiązujących na uczelni.

Współpraca pomiędzy Centrum a partnerem dydaktycznym, jakim jest Wyższa Szkoła Bankowa, to przede wszystkim możliwość podnoszenia kwalifikacji adwokatów na wszystkich rodzajach studiów i to na preferencyjnych warunkach, przy jednoczesnej możliwości opiniowania programów kształcenia oraz treści przedmiotów oferowanych przez uczelnię.


Tagi: Centrum Mediacji, Wyższa Szkoła Bankowa

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email