Uchwała Prezydium NRA upamiętniająca wydarzenia 4 czerwca 1989 r.

04.06.2019

W 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej podjęło uchwałę upamiętniającą te wydarzenia.

- Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, obchodząc 30-tą rocznicę tych wydarzeń, pragnie dać wyraz przywiązania Adwokatury Polskiej do zasad i wartości, za którymi wyborcy w dniu 4 czerwca 1989 r. jednoznacznie się opowiedzieli. – czytamy w uchwale.

Prezydium podkreśla, że 4 czerwca 1989 r. społeczeństwo polskie w sposób jednoznaczny i zdecydowany opowiedziało się za suwerennym i demokratycznym państwem prawa, respektującym zasady sprawiedliwości społecznej oraz podstawowe prawa i wolności człowieka, w tym prawa obywatelskie. W tym dniu obywatele opowiedzieli się za systemem ustrojowym opartym o zasadę trójpodziału i równowagi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Prezydium NRA w uchwale wyraża podziękowania wszystkim, którzy w tamtym czasie, swoją postawą i działaniem przyczynili się do tego, iż możemy żyć w kraju wolnym i niepodległym.

czytaj uchwałę

Tagi: uchwała, rocznica

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email