100 lat Adwokatury

Uchwała Prezydium NRA dotycząca wyboru członków KRS

05.03.2018

Trwający obecnie proces wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa nie spełnia wymogów przewidzianych zarówno przepisem art. 187 Konstytucji RP, jak i nowym przepisem art. 9a ustawy o KRS. Zwraca na to uwagę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwale przyjętej 5 marca. 

W uchwale Prezydium NRA przypomina, że ostatnia nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przerywa określoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kadencję sędziów - członków tego organu. Zgodnie z przepisami Konstytucji i nowej ustawy o KRS, wybór 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa ma zostać dokonany sposród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i wojskowych. Tymczasem wśród zgłoszonych i rozpatrywanych kandydatów na członków KRS nie ma ani jednego kandydata spośród sędziów SN. 

Prezydium NRA zwraca w związku z tym uwagę, że niezależnie od wątpliwości dotyczących zgodności ustawy o KRS z Konstytucja RP, Krajowa Rada Sądownictwa zostanie obsadzona w sposób wadliwy z punktu widzenia zapisów ustawowych, co może mieć istotne znaczenie dla oceny ważności i skuteczności podejmowanych przez ten organ decyzji. 

(czytaj całą uchwałę)

Tagi: KRS, NRA, uchwała, wybory sędziów

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email