Uchwała Prezydium NRA dotycząca wyboru członków KRS

05.03.2018

Trwający obecnie proces wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa nie spełnia wymogów przewidzianych zarówno przepisem art. 187 Konstytucji RP, jak i nowym przepisem art. 9a ustawy o KRS. Zwraca na to uwagę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w uchwale przyjętej 5 marca. 

W uchwale Prezydium NRA przypomina, że ostatnia nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa przerywa określoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej kadencję sędziów - członków tego organu. Zgodnie z przepisami Konstytucji i nowej ustawy o KRS, wybór 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa ma zostać dokonany sposród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i wojskowych. Tymczasem wśród zgłoszonych i rozpatrywanych kandydatów na członków KRS nie ma ani jednego kandydata spośród sędziów SN. 

Prezydium NRA zwraca w związku z tym uwagę, że niezależnie od wątpliwości dotyczących zgodności ustawy o KRS z Konstytucja RP, Krajowa Rada Sądownictwa zostanie obsadzona w sposób wadliwy z punktu widzenia zapisów ustawowych, co może mieć istotne znaczenie dla oceny ważności i skuteczności podejmowanych przez ten organ decyzji. 

(czytaj całą uchwałę)

Tagi: KRS, NRA, uchwała, wybory sędziów

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email