Uchwała NRA ws zmian w wymiarze sprawiedliwości

18.07.2017

Nadzwyczajne posiedzenie plenarne Naczelnej Rady Adwokackiej, poświęcone omówieniu ustaw: o zmianie ustawy o sądach powszechnych oraz Krajowej Radzie Sądownictwa, a także poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, odbyło się 18 lipca. NRA przyjęła uchwałę dotyczącą zmian w wymiarze sprawiedliwości, które w jej ocenie godzą w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. 

W uchwale Naczelna Rada Adwokacka sprzeciwiła się zmianie ładu konstytucyjnego dokonywanego zwykłymi ustawami. Sprzeciw NRA wzbudził tryb i tempo prac legislacyjnych wykluczające możliwość konsultacji społecznych. Wprowadzane zmiany służyć będą upolitycznieniu sądów powszechnych i Sądu Najwyższego poprzez przejęcie nad nimi kontroli przez polityków. Powyższe zmiany godzą w podstawowe prawa i wolności obywatelskie - prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły i niezależny sąd.

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej wprowadzane rozwiązania legislacyjne nie realizują oczekiwanej przez obywateli reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym uproszczenia procedur sądowych, czy zwiększenia tempa rozpoznawania spraw. Zarówno przyjęte, jak i proponowane przepisy wykluczają nasz kraj z grona państw, w których obowiązują standardy demokratycznego państwa prawa.

Naczelna Rada Adwokacka w imię interesu publicznego zaapelowała o poszanowanie i ochronę ładu konstytucyjnego, sprzeciwiając się kierunkowi proponowanych zmian. 

(czytaj uchwałę Naczelnej Rady Adwokackiej)

Tagi: nadzwyczajne plenarne NRA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email