Uchwała NRA w 60. rocznicę przyjęcia Traktatów Rzymskich

25.03.2017

Podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, 25 marca, podjęto uchwałę z okazji 60. rocznicy przyjęcia Traktatów Rzymskich. 

Wspólne cele i wartości integracji europejskiej, zadeklarowane w Traktatach Rzymskich, stanowią podstawę pokoju i solidarnego rozwoju państw i europejskiego społeczeństwa - czytamy w uchwale.

W dniu 60. rocznicy przyjęcia Traktatów Adwokatura Polska wyraża szacunek dla ich znaczenia dla rozwoju i współpracy rodziny państw europejskich.

Adwokatura podkreśla, że udział we wspólnocie europejskiego porządku prawnego wymaga respektowania przez władze publiczne standardów wynikających z tego porządku, zwłaszcza w sferze ochrony praw człowieka i podstawowych wolności.

(czytaj uchwałę)

(czytaj wersję angielską)

Tagi: uchwała NRA, Unia Europejska

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email