Uchwała NRA dotycząca aplikacji adwokackiej

27.02.2018

Podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej 25 lutego, NRA przyjęła uchwałę dotyczącą aplikacji adwokackiej.

W uchwale zaakcentowano istotę praktycznej nauki zawodu, która nie może sprowadzać się jedynie do szkolenia o charakterze prawno-teoretycznym. Podkreślono rolę patrona jako podstawową wartość aplikacji w zakresie kształcenia umiejętności praktycznych i nauki rzemiosła zawodowego. NRA w uchwale akcentuje, że: „Model aplikacji adwokackiej, oparty o relację patron-aplikant, winien ze wszech miar zapewniać aplikantowi stabilne podstawy ekonomiczne i bezpieczeństwo socjalne w zakresie świadczonej przez aplikantów pracy na rzecz patronów”. W uchwale NRA apeluje do dziekanów okręgowych rad adwokackich, aby przy wyznaczaniu patronów wprowadzać rozwiązania zapewniające aplikantom wynagrodzenie. NRA przypomina również adwokatom współpracującym z aplikantami lub zatrudniającym ich, że za podejmowanie przez nich na rzecz adwokatów czynności należne jest wynagrodzenie.

(czytaj uchwałę nr 31/2018)

Tagi: uchwała, aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email