Uchwała Komisji Praw Człowieka przy NRA nt. uchodźców

25.09.2015

Komisja Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wzywa do poszanowania godności osób poszukujących w Polsce i innych krajach europejskich schronienia przed prześladowaniami.

Uchwałę w tej sprawie Komisja podjęła 24 września br. Czytamy w niej: "Godność ludzka jest przynależna każdemu człowiekowi, niezależnie od jego wyznania, pochodzenia, przynależności kulturowej lub etnicznej. Godność ludzka, stanowiąca fundament praw i wolności każdego człowieka, nakazuje traktować z szacunkiem i szczególnym zrozumieniem tych, którzy znaleźli się poza swoim krajem, poszukując bezpieczeństwa dla siebie i swoich rodzin. Jednocześnie Komisja Praw Człowieka zwraca uwagę na konieczność przestrzegania zasad wynikających z wiążących norm prawa międzynarodowego i prawa unijnego."

(zobacz uchwałę KPCz)

Tagi: NRA, człowieka, uchodźcy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email